Školení

  Home » Školení » PowerPoint

PowerPoint

Kurz vhodný pro manažery, grafiky a všechny, kdo potřebují kvalitně předvádět své pracovní výsledky elektronickou formou. Studenti si prohloubí své dovednosti v používání MS PowerPointu ke tvorbě multimediálních prezentací na vysoké grafické úrovni. Kurz je zaměřen na správné plánování prezentace s vyvarováním se častých chyb, kterých se nejenom začátečníci často dopouštějí.
Obsah kurzu

Náplň kurzu:

 • Seznámení s programem MS PowerPoint – základní druhy prezentace; účel a použití, pracovní prostředí programu (seznámení, ovládání, základní nastavení).
 • Plánování prezentace – příprava prezentace (podklady pro prezentaci), základní pravidla pro úspěšnou prezentaci.
 • Základy práce s dokumentem – uložení a otevření dokumentu, uložení dokumentu jako kopie. Možnosti uložení dokumentu.
 • Tvorba prezentace pomocí Průvodce – využití Průvodce prezentací.
 • Zobrazení prezentace – základní možnosti zobrazení prezentace a jejich využití v procesu tvorby prezentace.
 • Složení prezentace – snímky; druhy a použití snímků, složky snímků (objekty na snímku).
 • Práce s textem – textová pole, vkládání a úpravy textu. Číslované seznamy a seznamy s odrážkami.
 • Obrázek (grafický objekt) – typy obrázků, získání obrázků, účel a použití, vložení na snímek a základní úpravy.
 • WordArt (grafický objekt) – účel a použití, vložení, základní úpravy.
 • Klipart (grafický objekt) – účel a použití, vložení, základní úpravy.
 • Tabulka – vložení tabulky, zadání dat, základní úpravy.
 • Grafy – tvorba grafu (typy grafů a jejich použití), základní úpravy grafu.
 • Záhlaví a zápatí – druhy, účel a použití, vložení dat.
 • Barevné schéma snímku – účel a použití, základní úpravy.
 • Pozadí snímku – účel a použití, základní úpravy.
 • Šablony – účel a použití, volba šablony.
 • Základní nastavení prezentace – přechod snímku, nastavení prezentace, skrytí snímků.
 • Vlastní prezentace – předpoklady, spuštění a ovládání prezentace.
 • Praktické příklady práce v programu MS PowerPoint.