Home » Školení » Inkscape » Práce s filtry a efekty

Práce s filtry a efekty

Zcela nový přístup je nabízen v případě efektů. Ty jsou založeny na externích programech či skriptech, vytvořených v jazycích Python, Perl nebo Ruby a měly by nyní bez úprav fungovat jak v Linuxu, tak ve Windows (je zapotřebí mít instalován interpret daného jazyka). S Inkscape je dodávána sada několika efektů (randomizace, fraktály aj.), další pak lze spolu s instrukcemi, jak tvořit efekty vlastní, tak najít na stránkách Aarona Spika.

Bitmapové efekty

Ačkoli má vektorová grafika spoustu nesporných předností, určité grafické efekty se pomocí vektorů dosahují jen obtížně. Nejtypičtějším a široce používaným zástupcem tohoto druhu nám může být rozostření, které se mnohonásobně snadněji počítá v matici rastrové grafiky. Proto norma SVG zavádí rovněž bitmapové efekty (filter effects), které přicházejí ke slovu tam, kde není použití vektorů výhodné.

SVG sice má všechny potřebné nástroje v podobě elementárních bitmapových filtrů, ovšem většina těch nejzajímavějších efektů bude vyžadovat zkombinování více operací, přičemž se neobejdete bez poměrně pokročilých znalostí počítačové grafiky.

Inkscape nabízí celou řadu efektů, mezi nejčastěji používané patří např. rozostření a zostření obrázku (všesměrové nebo i jen ve směru jedné osy), různé obrysové efekty, změnu barvy, stínování objektů, aplikaci nejrůznějších textur apod. Většina těchto efektů a filtrů je přístupná přes nabídku Filters a Extensions v horní nabídkové liště.

filtry