Home » Školení » Inkscape » Formát svg

Formát svg

Zkratka SVG je odvozena ze slov Scalable vector graphics. Jedná se o přenositelný formát vektorové grafiky založený na XML.


SVG (z anglického Scalable Vector Graphics škálovatelná vektorová grafika) je značkovací jazyk a formát souboru, který popisuje dvojrozměrnou vektorovou grafiku pomocí XML. Formát SVG by se měl v budoucnu stát základním otevřeným formátem pro vektorovou grafiku na Internetu. Zatímco pro rastrovou grafiku je na Internetu formátů dostatek (např. GIF, PNG a JPEG), otevřený vektorový formát zatím na Internetu chyběl.

SVG definuje tři základní typy grafických objektů:

  • vektorové tvary (vector graphic shapes – obdélník, kružnice, elipsa, úsečka, lomená čára, mnohoúhelník a křivka)
  • rastrové obrazy (raster images)
  • textové objekty

Tyto objekty mohou být různě seskupeny, formátovány pomocí atributů nebo stylů CSS a polohovány pomocí obecných prostorových transformací. SVG též podporuje ořezávání objektů, alpha masking, interaktivitu, filtrování obrazu (konvoluce, displacement mapping, atd…) a animaci. Ne všechny SVG prohlížeče však umí všechny tyto vlastnosti.

Jak zobrazit SVG

Tento formát má nativní podporu v prohlížečích jako Mozilla a Konqueror, pro zobrazení v Microsoft Internet Explorer je třeba mít nainstalovaný zásuvný modul, například od firmy Adobe, který je zdarma. Microsoft Internet Explorer částečně podporuje SVG formát od verze 9.