Home » Školení » PowerPoint » Grafy

Grafy

Graf přehledně znázorňuje číselné hodnoty. Díky tomu má velkou vypovídací schopnost.


Graf se do prezentace vkládá následujícím způsobem:

 1. Vybereme si rozložení snímku, na kterém je i symbol grafu.
 2. Graf vložíme kliknutím na tento symbol, po jeho kliknutí se zobrazí nabídka grafů.
 3. Po kliknutí na symbol diagramu se zobrazí okno s pokusným datovým listem vytvoření grafu.
 4. Zadání hodnot do tabulky:
  • myší klikneme do bunky
  • bunka se označí
  • v označené bunce můžeme přepisovat data
 5. Kliknutím mimo datový list se graf vloží do snímku.

graf

Úprava grafu

 • Označíme graf kliknutím myši,
 • z kontextového menu vybereme nabídku Objekt – Graf a příkaz Upravit, který zobrazí datový list, ve kterém můžeme upravovat data

graf

Změna typu grafu

 • Označíme graf kliknutím myši,
 • z kontextového menu vybereme nabídku Typ grafu a v následujícím okně, které se poté zobrazí, vybereme Jiný typ grafu

graf