Grafy

Graf přehledně znázorňuje číselné hodnoty. Díky tomu má velkou vypovídací schopnost.


Graf se do prezentace vkládá následujícím způsobem:

 1. Vybereme si rozložení snímku, na kterém je i symbol grafu.
 2. Graf vložíme kliknutím na tento symbol, po jeho kliknutí se zobrazí nabídka grafů.
 3. Po kliknutí na symbol diagramu se zobrazí okno s pokusným datovým listem vytvoření grafu.
 4. Zadání hodnot do tabulky:
  • myší klikneme do bunky
  • bunka se označí
  • v označené bunce můžeme přepisovat data
 5. Kliknutím mimo datový list se graf vloží do snímku.

text