Home » Školení » Internetový design » Přístupnost

Přístupnost

Přístupný web mohou používat všichni uživatelé a neklade svým návštěvníkům překážky.


Podobně jako přístupnou budovu mohou používat např. vozíčkáři tak přístupný web zase např. slabozrací. Přístupnost je tedy bezbariérovost.

Co znamená přístupnost webových stránek.

Pojem přístupnosti webových stránek je oproti obecnému pojmu zúžen na funkčnost webových stránek. Přístupné stránky tedy nestaví svým uživatelům žádné překážky, které by jim znemožnily daný web efektivně používat. Všichni uživatelé nemají stejné nastavení internetového prohlížeče nebo operačního systému.

Možná budete překvapeni, ale průzkumy ukazují, že přibližně 30 % uživatelů internetu má specifické potřeby, které jim neumožňují nepřístupný web dostatečně používat. Např. každý dvanáctý muž trpí některou formou barvosleposti, zhruba 20 % populace je starších 60 let (a obtížně proto čtou malé písmo). Mezi uživatele s odlišnými požadavky například patří:

  • uživatelé zastaralých nebo jinak odlišných počítačů a internetových prohlížečů
  • uživatelé jiných zobrazovacích zařízeních jako jsou PDA, mobilní telefony atd.
  • uživatelé, kteří mají při surfování vypnuté obrázky nebo javascript
  • nevidomí uživatelé používající čtečku obrazovky nebo uživatelé se zhoršeným zrakem
  • dyslektici či lidé s poruchou soustředění – možná je pro Vás překvapením, že se jedná o každého pátého mladého člověka
  • vyhledávací roboti (programy, které registrují stránky do databáze vyhledávačů)

Tyto uživatelé vyžadují odlišné vlastnosti internetových stránek. Například nezobrazené obrázky jsou nahrazeny alternativním textem, který je k obrázku přiřazen. Tento text se zobrazí pokud je zobrazování obrázků vypnuté nebo v případě, že web si prohlíží nevidomý. Toto je pouze malá ukázka z celkových požadavků na přístupný web, který jsou uvedeny ve formě pravidel přístupnosti.

Vytvořit nepřístupné stránky není o nic levnější než vytvořit stránky přístupné. Naopak nepřístupnost stojí hodně peněz navíc. Pravidla přístupnosti by měla být dodržována již v samotném návrhu webu.

Jaké jsou normy přístupnosti?

Pravidla přístupnosti jsou definovány prostřednictvím norem, které vychází z dlouhodobých testů a výzkumů.

  • Výchozí pravidla přístupnosti, ze kterých vychází ostatní metodologie je WCAG.
  • Pravidla uvedená v SECTION 508 jsou představovány zákonem USA o přístupnosti stránek zdravotně postiženým.
  • Metodika Blind Friendly předepisuje pravidla pro zpřístupnění webových stránek uživatelům s těžkým zrakovým postižením – tedy těm, kteří nevidí vůbec, nebo jen velmi málo.
  • Výše uvedené normy obsahují společné prvky, které byly použity pro pravidla tvorby přístupného webu pro účely novely Zákona č. 365/2000 Sb., o informačních systémech veřejné správy.