Home » Školení » PowerPoint » Plánování prezentace

Plánování prezentace

10 způsobů, jak lze pomocí aplikace PowerPoint představit svou firmu jako vynikající společnost.


1. Používejte atraktivní materiál s mírou.

Jakkoli jednoduché a přitažlivé je vytváření výrazných snímků a grafik, mějte na paměti, že aplikace Microsoft PowerPoint neexistuje sama o sobě. Posluchači si přišli poslechnout vás, nikoli se jen podívat na obrázky rozložené po obrazovce.

2. Důležitá je jednoduchost.

Nejúčinnější prezentace aplikace PowerPoint jsou ty nejjednodušší – snadno srozumitelné grafy a grafiky odrážející to, co říká řečník. Některé autority navrhují nepoužívat více než pět slov na řádek a více než pět řádků na snímek.

3. Omezte počet číselných údajů na snímcích.

Nejúčinnější prezentace většinou nezavalí diváky příliš velkým množstvím číslic a údajů. Chcete-li v prezentaci zdůraznit statistiku, zvažte její vyjádření pomocí grafiky nebo obrázku.

4. Neopakujte po aplikaci Microsoft PowerPoint.

Aplikace PowerPoint funguje nejlépe s mluvenými komentáři, které rozšiřují a diskutují, nikoli papouškují to, co je na obrazovce.

5. Správně načasujte svůj komentář.

Dalším potenciálním úskalím je střet komentáře řečníka se zobrazením nového snímku. To pouze rozdělí pozornost posluchačů. Při správně synchronizované prezentaci se zobrazí nový snímek, posluchači dostanou příležitost si jej přečíst a vstřebat, potom následuje komentář rozšiřující a prohlubující informace na obrazovce.

6. Poskytněte posluchačům příležitost k odpočinku.

Prezentace je nejefektivnější jako vizuální doprovod mluveného slova. Neobávejte se občas vložit prázdnou obrazovku. Nejen že si mohou odpočinout oči posluchačů, je to rovněž efektivní zaměření pozornosti na ty části prezentace, které jsou spíše verbální, jako je skupinová diskuse nebo čas vyhrazený pro dotazy.

7. Použijte živé barvy.

Ostrý kontrast mezi slovy, grafickými objekty a pozadím může být velmi užitečný pro vyjádření sdělení i pocitů.

8. Importujte další obrázky a grafiky.

Použijte obrázky a grafiky odjinud, abyste dosáhli pestrosti a vizuální atraktivity, a to včetně videa.

9. Předejte posluchačům materiál na konci – nikoli během prezentace.

Pokud není nezbytně nutné, aby lidé sledovali nějaký materiál během prezentace, počkejte s jeho distribucí až na konec.

10. Před prezentací proveďte nemilosrdné seškrtání.

Nikdy neztrácejte ze zřetele posluchače. Po vytvoření konceptu snímků si představte, že jste jen jedním z těch, kdo naslouchají vašemu komentáři, zatímco si je prohlížejí. Je-li něco neatraktivní, odvádějící pozornost nebo matoucí, nemilosrdně škrtejte. Je velmi pravděpodobné, že potom bude vaše celková prezentace lepší.