Home » Školení » PowerPoint » Seznámení

Seznámení

PowerPoint je program s jehož pomocí lze vytvářet prezentace.


Prezentaci se rozumí řada za sebou následujících snímků, předváděných veřejnosti na obrazovce monitoru nebo projektoru.

Pro tyto prezentace je typické, že nejsou statické. Mohou být animované, doprovázené zvukovými efekty apod. Promítány jsou automaticky s předem určeným časováním nebo manuálně podle pokynů přednášejícího.

Kromě prezentací poskytuje PowerPoint také prostředí pro vytváření jednoduchých obrázků pomocí bodové i vektorové grafiky. Tyto obrázky, uložené ve formátu .wmf jsou pak použitelné v ostatních aplikacích MS Office, zejména v dokumentech Wordu.

seznameni

Lze vytvořit

  • Prezentace na obrazovce
  • Stránky WWW pro použití v síti WWW
  • Barevné a černobílé fólie
  • Barevné a černobílé výtisky
  • Diapozitivy
  • Podklady pro posluchače
  • Poznámky lektora