Home » Školení » Inkscape » Efekty s textem

Efekty s textem

Při psaní textů často opakujeme ty stejné operace. Nabídka z Effect > Text nám některé z nich může zautomatizovat.


Lorem Ipsum

Protože při vytváření návrhu často ještě neznáme text (a si přitom potřebujeme udělat představu o tom, jak bude výsledek včetně textu vypadat), nabízí Inkscape příkaz Extensions > Text > Lorem ipsum…. Ten nám automaticky vygeneruje známý text, začínající „Lorem ipsum …“. , který se používá jako „vata“.

Replace Text

Náhrada textu jednoduše nahradí text napsaný v první poli dialogového okna za text napsaný ve druhém okně. Slouží k němu příkaz Extensions > Text > Replace text.

Velikost písmen

Ke změně velikosti písmen slouží několik příkazů z nabídky Extensions > Text:

  • Sentence case: nahradí všechna malá písmena velkými, a to na začátku věty. text
  • Title case: nahradí všechna malá písmena velkými, a to na začátku slov. text
  • LowerCase: nahradí všechna malá písmena velkými
  • UpperCase: nahradí všechna velká písmena malými