Home » Školení » Tvorba WWW – HTML » Tělo dokumentu

Tělo dokumentu

Obsahuje veškerý zobrazovaný obsah stránky.


Všechno, co chceme, aby se na stránce zobrazovalo, budeme psát mezi tagy <body> </body>. Opět připomínám, že se prozatím bavíme pouze o obsahu, nikoli o formě (grafika, design, barvy, fonty atd.).

<!DOCTYPE HTML PUBLIC „-//W3C//DTD HTML 4.01//EN“>
<html>
<head>
<meta http-equiv=“content-type“ content=“text/html;charset=windows-1250″>
<title>Titulek stránky</title>
<link rel=“stylesheet“ href=“styly/muj-styl.css“ type=“text/css“>
</head>

<body>

<h1>Nadpis první úrovně</h1>
<h2>Nadpis druhé úrovně</h2>
<p>text odstavce text odstavce text odstavce</p>
<ul>
<li>položka seznamu s odrážkami</li>
<li>položka seznamu s odrážkami</li>
<li>položka seznamu s odrážkami</li>
</ul>

</body>

</html>

Tagy

Tento kód se skládá z TAGŮ (značek), které se píší v ostrých závorkách <>. Ty se píšou „Pravý alt + ,“ a „Pravý alt + .“. Další možností je přepnout „Alt+Shift“ na anglickou klávesnici a pak psát ostré závorky jako tečku či čárku, akorát se shiftem.

Zmíněné tagy se dělí na párové a nepárové. Příklady uvedu o něco později. Každá značka/tag má svůj specifický význam, který ovlivňuje výslednou podobu stránky.

Příklad kusu html kódu:

Normální text <b>tučný text</b>, <i>kurzíva</i> a opět normální text.
Při psaní HTML doporučuju dodržovat hierarchii, kterou každý text má. Jazyk (X)HTML na to má přímo vlastní tagy. Teoreticky je možné napsat celý text jako odstavec a některému změnit velikost, barvu, písmo atd. tak, že výsledek skutečně vypadá jako členěný text. Ve skutečnosti, bez formátování, to ale bude pořád jenom text odstavce na stále stejné hierarchické úrovni.