Home » Školení » PowerPoint » Obsah snímku

Obsah snímku

Snímek je základní stavební jednotkou celé prezentace.


Objekty ve snímku

  • Text: do textových polí prostě dopíšeme požadované. Pole pro nadpis bývají svým vzhledem odlišná od ostatních polí s běžným textem.
  • Tabulka: (Vložit – Tabulka) přidáme a upravujeme ji jako ve Wordu.
  • Klipart: opět známe (Vložit – Obrázek – Klipart) měli bychom si nahoře v podokně úloh dohlédnout na typy i oblast hledání pro kliparty.
  • Obrázky (fotografie): (Vložit – Obrázek – Ze souboru) změny velikostí i další drobné úpravy zastane panel Obrázek (Zobrazit – Panely nástrojů…).
  • Kreslení vlastních grafických objektů: díky panelu Kreslení (hojně využijeme i jeho sekci automatické tvary). Zajímavou částí automatických tvarů jsou spojovací čáry, které se samy přichytí na propojované objekty.
  • Diagram: (Vložit – Diagram) jeho tvorba je intuitivní – vybereme typ a pak jej přizpůsobíme našim požadavkům díky panelu Organizační diagram. Při vkládání tvarů záleží na tom, které pole diagramu máme vybrané.
  • Graf: (Vložit – Graf) upravujeme jej podobně, jako v Excelu – v horní části se změní panely. Vybíráme si typy grafů, vyplňujeme jiné vstupní údaje do tabulky, dokonce lze importovat již dříve vytvořený xls soubor (Excel).
  • Záhlaví a zápatí: (Zobrazit – Záhlaví a zápatí) nalezneme i zde.
  • Další objekty z jiných programů: (Vložit – Objekt) Editor rovnic a další.