Home » Školení » PowerPoint » WordArt

WordArt

… je text, který vytvoříte pomocí předem vytvořených efektů. U těchto objektů lze použít další možnosti formátování.


Přidání objektu WordArt

  1. Na panelu nástrojů Kreslení klepněte tlačítko Vložit WordArt.

Poznámka:

   Panel nástrojů Kreslení se zobrazí v levém dolním rohu okna aplikace. Jestliže není panel nástrojů Kreslení zobrazen, přejděte v nabídce

Zobrazit

   na příkaz

Panely nástrojů

   a potom klepněte na příkaz

Kreslení.

 1. Klepněte na požadovaný efekt objektu WordArt a klepněte na tlačítko OK.
 2. V dialogovém okně Upravit text objektu WordArt zadejte požadovaný text.
 3. Proveďte některý z následujících kroků:
  • Typ písma změníte výběrem požadovaného písma v rozevíracím seznamu Písmo.
  • Velikost písma je možné změnit výběrem požadované hodnoty v rozevíracím seznamu Velikost.
  • Text změníte na tučný klepnutím na tlačítko Tučné.
  • Text změníte na kurzívu klepnutím na tlačítko Kurzíva.

wordart