Home » Školení » Inkscape » Text

Text

Inkscape dokáže tvořit dlouhé a komplexní texty. Je však také pohodlné tvořit i malé textové objekty jako nadpis, logo, označení v diagramu apod.


Tvorba textu

Text se vkládá přes ikonu A s kótou (Tvorba a úprava textových objektů), která je v panelu nástrojů po levé straně a kterou lze vyvolat také klávesovou zkratkou F8. Stačí na ni levým tlačítkem myši kliknout a poté kliknout do dokumentu a psát. Po odznačení se chová stejně jako všechny ostatní objekty a chcete-li jej dodatečně změnit, musíte na něj rychle poklepat opět levým tlačítkem myši.Pokud však máte kurzor myši v textu, nahoře se automaticky změní nástrojový panel na ten pro práci s textem. Jednoduše si tak po označení můžete měnit písmo, jeho velikost, typ a zarovnání. Nechybí však ani intuitivní možnost změnit si rozestupy mezi znaky nebo třeba řádky. Mezi tím a zarovnáním jsou pak dvě ikony x/y, které slouží k psaní indexů, a to buď horních, nebo spodních.

Barvu textu je pak třeba rozlišovat na Výplň a Obrys. V obou případech se nastavuje dole vlevo u stejnojmenných nadpisů kliknutím do prostoru s barvou (Černá, Žádný). Chcete-li jinak naformátovat například jen určitou část textu, pak jej označte a proveďte tuto operaci stejně, jako kdybyste formátovali celý text.

text

Kombinací kláves Ctrl + Space vložíte nedělitelnou mezeru.