Home » Školení » PowerPoint » Předvádění prezentace

Předvádění prezentace

je závěrečnou fází naší práce.


Buď máme dataprojektor a promítáme ji na plátno, nebo si prezentací listuje každý sám na svém počítači, případně se shromáždí více lidí u jednoho počítače. Možností je celá řada.Nemáme-li v lokalitě předvádění počítač s programem PowerPoint, můžeme si z internetu (webu Microsoft) legálně stáhnout PowerPoint Viewer. Takové alternativy existují i k Wordu a Excelu.

Spuštění prezentace

 • Menu Zobrazit – Prezentace
 • Menu Prezentace – Spustit prezentaci
 • Klávesou F5
 • Tlačítkem vlevo dole (pozor, prezentace se spustí z aktuálního snímku)

Poznámka: Uložíme-li prezentaci do formátu *.pps (autoři jej označují Předvádění PowerPoint), bude se při jejím spuštění (dvojím poklepání na soubor) zobrazovat rovnou v módu přes celou obrazovku. PPS soubor je možné otevřít i přímo z editoru PowerPoint a dále na něm pracovat.

Projekce dalšího snímku

 • Klepnutím na levé tlačítko myši
 • Kolečkem myši (opatrně směrem k sobě)
 • Klávesami Enter, PageDown, šipkou vpravo, šipkou dolů
 • Pravým tlačítkem do místního menu a volbou Další
 • Šipkou v levém dolním rohu (zobrazí se v prezentování, pohneme-li myší)

Návrat k předchozímu snímku

 • Šipkou vlevo, šipkou nahoru, klávesou PageUp
 • Kolečkem myši
 • Další postupy leze odvodit z předchozí kapitoly

Projekce libovolného snímku skokem

Nejrychleji se na konkrétní snímek dostaneme přes klávesnici. Prostě navolíme číslo (třeba na numerické klávesnici) a potvrdíme jej klávesou Enter. Na první snímek skočíme rychle klávesou Home, na poslední pak přes End.

Možnosti při projekci

 • Do prezentace lze zasahovat místní nabídkou (pravé tlačítko myši).
 • Dále vlevo dole – oblastí s tlačítky

Obě menu nabízí různé nástroje pro přímý zásah osoby, která prezentaci předvádí.

 • Můžeme do prezentace kreslit
 • Zvýrazňovat texty
 • Měnit vzhled kurzoru myši (ukazatele)
 • Ukončit prezentaci atd.

Ruční kresby, které vzniknou při projekci, nám budou v závěru nabídnuty k uložení.

Ukončení prezentace

 • Klávesou Esc
 • Dojdeme-li přirozeně na její konec
 • Volbou Konec prezentace z místní nabídky

Časování prezentace

PowerPoint umožňuje dopředu načasovat prezentaci naším vzorovým průchodem. V menu Prezentace – Vyzkoušet časování. Poté se prezentace řídí sama z námi vytvořeného časového záznamu.Menu Prezentace – Nastavení prezentace umožní časování dočasně vypnout. Další nabídky tohoto okna jsou také velmi zajímavé a užitečné.