Home » Školení » OpenOffice Impress » Plánování prezentace

Plánování prezentace

10 způsobů, jak lze pomocí aplikace Impress představit svou firmu jako vynikající společnost.


1. Používejte atraktivní materiál s mírou.

V jistém smyslu se může snadné použití aplikace OpenOffice Impress obrátit proti ní samotné. Jakkoli jednoduché a přitažlivé je vytváření výrazných snímků a grafik, mějte na paměti, že aplikace OpenOffice Impress neexistuje sama o sobě. Posluchači si přišli poslechnout vás, nikoli se jen podívat na obrázky rozložené po obrazovce. Vytvořte pomocí aplikace OpenOffice Impress atraktivní prezentaci, ale nezapomeňte na svůj mluvený doprovod, který by měl být přinejmenším stejně atraktivní.

2. Důležitá je jednoduchost.

Všichni jsme se pravděpodobně setkali s prezentacemi aplikace OpenOffice Impress případně jiné, kde bylo zřejmé, že se řečník do aplikace přímo zamiloval. Nakonec se ukázalo, že si oblíbil každou funkci, zvláštní efekty, zkrátka všechny speciality. Ale nejúčinnější prezentace aplikace Impress jsou ty nejjednodušší – snadno srozumitelné grafy a grafiky odrážející to, co říká řečník. Některé autority navrhují nepoužívat více než pět slov na řádek a více než pět řádků na snímek.

3. Omezte počet číselných údajů na snímcích.

Lákadlem aplikace Impress je schopnost vyjádřit myšlenky shrnujícím způsobem a podporovat poznámky řečníka. To je obtížné v případě záplavy čísel a statistik. Nejúčinnější prezentace aplikace OpenOffice Impress většinou nezavalí diváky příliš velkým množstvím číslic a údajů. Ty nechejte spíše na pozdější podrobnější prostudování ve formě materiálů rozdávaných na konci prezentace. Chcete-li v prezentaci aplikace Impress zdůraznit statistiku, zvažte její vyjádření pomocí grafiky nebo obrázku.

4. Neopakujte po aplikaci OpenOffice Impress.

Jedním z nejrozšířenějších zlozvyků uživatelů aplikace Impress je prosté čtení vizuální prezentace posluchačům. Nejen že je to zbytečné, navíc i ta vizuálně nejatraktivnější prezentace se stane nesmírně nudnou. Aplikace Impress funguje nejlépe s mluvenými komentáři, které rozšiřují a diskutují, nikoli papouškují to, co je na obrazovce. „I v případě použití aplikace OpenOffice Impress je třeba udržovat zrakový kontakt s posluchači,“ říká Roberta Prescottová ze společnosti The Prescott Group z Connecticutu, která se zabývá komunikačním konzultantstvím. „Ti lidé nepřijdou, aby se dívali na vaše záda.“

5. Správně načasujte svůj komentář.

Dalším potenciálním úskalím je střet komentáře řečníka se zobrazením nového snímku aplikace OpenOffice Impress. To pouze rozdělí pozornost posluchačů. Při správně synchronizované prezentaci aplikace OpenOffice Impress se zobrazí nový snímek, posluchači dostanou příležitost si jej přečíst a vstřebat, potom následuje komentář rozšiřující a prohlubující informace na obrazovce. „Je to otázka načasování,“ říká paní Kerrová. „Nikdy mluvením nepřebíjejte snímky.“

6. Poskytněte posluchačům příležitost k odpočinku.

Opět platí, že aplikace OpenOffice Impress je nejefektivnější jako vizuální doprovod mluveného slova. Zkušení uživatelé aplikace OpenOffice Impress se neobávají občas vložit prázdnou obrazovku. Nejen že si mohou odpočinout oči posluchačů, je to rovněž efektivní zaměření pozornosti na ty části prezentace, které jsou spíše verbální, jako je skupinová diskuse nebo čas vyhrazený pro dotazy.

7. Použijte živé barvy.

Ostrý kontrast mezi slovy, grafickými objekty a pozadím může být velmi užitečný pro vyjádření sdělení i pocitů.

8. Importujte další obrázky a grafiky.

Neomezujte prezentaci je na to, co nabízí aplikace OpenOffice Impress. Použijte obrázky a grafiky odjinud, abyste dosáhli pestrosti a vizuální atraktivity, a to včetně videa. „Ve svých prezentacích mám často jeden či dva kratičké videoklipy,“ říká Ramon Ray, technologický konzultant z New Yorku. „Pomáhají zlepšit náladu, obsahují sdělení a prolamují bariéru mezi mnou a posluchači.“

9. Předejte posluchačům materiál na konci – nikoli během prezentace.

Někteří lidé se mnou mohou nesouhlasit, ale žádný řečník nechce promlouvat ke skupině, která si studuje souhrn jeho komentářů. Pokud není nezbytně nutné, aby lidé sledovali nějaký materiál během prezentace, počkejte s jeho distribucí až na konec.

10. Před prezentací proveďte nemilosrdné seškrtání.

Nikdy neztrácejte ze zřetele posluchače. Po vytvoření konceptu snímků aplikace Impress si představte, že jste jen jedním z těch, kdo naslouchají vašemu komentáři, zatímco si je prohlížejí. Je-li něco neatraktivní, odvádějící pozornost nebo matoucí, nemilosrdně škrtejte. Je velmi pravděpodobné, že potom bude vaše celková prezentace lepší.