Home » Školení » OpenOffice Impress » Tvorba osnovy

Tvorba osnovy

Nová prezentace

Pokud vytváříte novou prezentaci a zvolíte v prvním kroku průvodce Ze šablony, nabídne vám průvodce v pátém kroku možnost Vytvořit souhrn pro automatické vytvoření osnovy.

osnova

Již existující prezentace

Pokud již máte vytvořenu prezentaci (s množstvím snímků) a na při vytváření jste nevyužili nabídku průvodce, můžete si osnovu vytvořit dodatečně. V seznamu snímků v levé části vyberte všechny snímky, které chcete mít zahrnuty do automaticky vytvořené osnovy. Potom zvolte Vložit | Souhrnný snímek.

osnova

Na konec snímků je přidán nový snímek s automaticky vytvořenou osnovou, kterou je dále možné samozřejmě editovat.

osnova