Home » Školení » Tvorba WWW – HTML » Úvod do HTML

Úvod do HTML

HTML je značkovací jazyk, pomocí kterého definujete strukturu webových stránek.


Jak to funguje

Internetová stránka je HTML soubor (soubor s příponou html; někdy mívá i příponu htm *). Jedná se v podstatě o textový soubor, který obsahuje text + tagy (speciální značky). Tomuto obsahu se říká zdrojový kód.

Takový soubor (vy)tvoříme v nějakém HTML editoru (programu pro tvorbu HTML souborů). Pokud ho otevřeme ve webovém prohlížeči (Opera, Internet Explorer, Firefox, Safari, …), ukáže se nám výsledná podoba stránky tak, jak ji uvidí uživatelé Internetu, pokud svůj výtvor nahrajeme na server.

Obsah webu je pak tvořen jedním či více html soubory, které jsou navzájem propojeny, pomocí „klikacích“ odkazů. My prohlížeči nabídneme HTML soubor, on ho vykreslí. V editoru tedy vytváříme HTML soubor (stránku) – píšeme zdrojový kód, a v prohlížeči jej pak zobrazujeme.

Pokud pak provedeme nějakou změnu v HTML souboru a chceme ji zkontrolovat v prohlížeči, je nutno danou stránku v prohlížeči aktualizovat (refreshovat).

webdesign html
webdesign html

Forma x obsah

Dnešním trendem tvorby webů je striktní oddělení formy od obsahu. Zjednodušeně řečeno o obsah se stará HTML a o vzhled (formu) CSS soubor.

Soubor s příponou css tedy zajišťuje vzhled. Je s HTML souborem/soubory propojen (někdy je CSS psáno přímo do HTML souboru) a oba jsou pak nabídnuty prohlížeči, aby se s nimi nějak vyrovnal a vykreslil je.

CSS soubor také vytváříme ve stejném editoru jako HTML soubor, avšak sám o sobě nemá význam, musí být spojen právě s ním. Aneb HTML soubor může sám o sobě existovat a být plně funkční, CSS soubor však ne.