Home » Školení » PowerPoint » Základní pojmy

Základní pojmy

PowerPoint je program s jehož pomocí lze vytvářet prezentace.


  • Prezentace: sekvence za sebou řazených snímků, dokument PowerPointu.
  • Snímek: základní prvek prezentace, který odpovídá jedné stránce, jsou na něm rozmístěny objekty. Je to pracovní plocha dokumentu.
  • Objekt: prvky vložené do prezentace, existující nadále jako samostatné útvary. Lze je přesunovat, měnit jejich rozměry nebo barvy výplně. Jedná se především o obrázky, textové rámy, kliparty a tzv. automatické tvary.
  • Předloha: pozadí prezentace. Vkládají se do ní objekty, která mají být na několika nebo na všech snímcích prezentace.
  • Pravítko: pomocná lišta usnadňující rozmístějí objektů na ploše snímku.
  • Vodítka: pomocné čáry vedené svisle nebo vodorovně pracovní plochou snímku, usnadňují umísťování objektů.
  • Přechod snímku: způsob jakým při promítání prezentace přechází jeden snímek ve druhý.
  • Animace: způsob jakým se jednotlivé objekty objevují při promítání prezentace na ploše snímku.
  • Časování: předem definovaný časový rozvrh prezentace, který určuje, kdy se objeví objekty na ploše snímku a kdy bude snímek nahrazen jiným.