Home » Školení » PowerPoint » Tabulky

Tabulky

Vytváření tabulek

Pomocí tabulek poukazujeme v prezentaci na důležité trendy a vztahy mezi různými skupinami dat. Tabulka může obsahovat čísla i text.

Základní postup na vložení tabulky

 1. Zobrazíme snímek, ve kterém má být nová tabulka vložená.
 2. Klikneme na tlačítko Vložit tabulku z panelu nástrojů Standardní a zvolíme počet řádků a sloupců. Do snímku se vloží prázdná tabulka.
 3. Nakonec do buňky nové tabulky zapíšeme potřebné údaje.

tabulka

Rychlé úpravy tabulky

 • mezi jednotlivými bukami tabulky přecházíme klávesami TAB, resp.SHIFT + TAB;
 • běžné překlepy a jednoduché změny opravujeme pomocí standardních postupů;
 • změnu velikosti buňky děláme přesunutím příslušného vodorovného nebo svislého ohraničení;
 • řádek přidáváme nebo odstraňujeme tak, že klikneme do řádku tabulky pravým tlačítkem myši a místní nabídky vybereme příkaz Vložit nebo Odstranit řádky;
 • změnu velikosti celé tabulky děláme pomocí značek na okraji tabulky;
 • umístění tabulky změníme přetáhnutím jejího vnějšího okraje (kurzor má tvar čtyrhranné šipky);
 • pokud chcete tabulku smazat, stačí ji označit a zmáčknout klávesu Delete;
 • pokud chceme v tabulce dělat další příčky, klikneme na tlačítko Navrhnout tabulku.Ukazatel myši má tvar tužky, se kterou můžeme kreslit další sloupce a řádky;
 • na odstranění příček vybereme v panelu nástrojů Tabulky nástroj Guma a potom klikneme na nepotřebnou příčku tabulky;
 • v panelu nástrojů Tabulky je možnost upravit velikost buněk tabulky pomocí tlačítka Řádky stejně vysoké, Sloupce stejně široké.