Home » Školení » OpenOffice Impress » Práce s textem

Práce s textem

Vhodně zvolené textové informace jsou základem kvalitní prezentace.


Po spuštění Impress se spustí průvodce pomocí nějž si vytvoříme prezentaci. Jednou z voleb je možnost otevřít již existující prezentaci, kterou využijeme v našem případě.

text

Vkládáme a formátujeme text

Prostřední okno Impressu je hlavní a nad ním vidíte pojmenované karty: Běžné, Osnova, Poznámky, Teze a Pořadač snímků.

Projděte si karty a zjistíte, že se náplň v okně pod nimi mění. Každá karta je pro práci v jiném módu. Prozatím zůstaňte v módu Běžné. Klepněte do pole s nápisem Klepněte pro vložení titulu, nápis zmizí a můžete vložit vlastní.

Pro prezentace se hodí text bezpatkový, protože je lépe čitelný, například Arial nebo podobný. Je možné ho změnit naprosto stejně jako ve Writeru přes nabídku Formát | Znak karta Písmo, ale napřed musíte mít text vybraný. Také barvu si můžete zvolit dle vlastních potřeb.

text

V tuto chvíli je velmi výhodné se přepnout do karty nad hlavním oknem Osnova. Tam už je vložený první zformátovaný nadpis. Pokud myší klepnete na konec titulu a odentrujete, založí se automaticky další snímek se stejně naformátovaným titulem, jako je předcházející. Můžete si přidat více snímků najednou a tím si ušetříte práci s opětovným formátováním titulů.

Pokud na závěr své práce zjistíte, že snímků je příliš mnoho, vyberte je levým tlačítkem myši z levého okna se stlačeným [Ctrl] a pak pravým tlačítkem myši vyberete místní nabídku Odstranit.

Zakládat další stránky lze i ze karty Běžné, z levého panelu pravým tlačítkem myši a zvolíte Nový snímek, ale ten už nepřebírá automaticky naformátovaný titul z předešlé stránky, ale zvolí výchozí. Po takovém přidání dalšího snímku musíte znova ručně formátovat titul, aby vypadal stejně jako ostatní.

Můžete pokračovat s vkládáním textu do pole Klepněte pro vložení textu. V poli při odentrování se vytváří odrážkový seznam. Odrážku můžete změnit přes nabídku Formát | Odrážky a číslování. Pokud vám odrážka nevyhovuje a chcete ji smazat, můžete to udělat tlačítkem Odrážky zap/vyp na panelu Formátování textu. Na obrázku je v zeleném čtverci. Nejprve se ale přepněte na záložku Osnova. Tím se změní i panel Formátování textu.

text

Šipkami si můžete vytvořit víceúrovňové seznamy.