Home » Školení » OpenOffice Impress » Odkazy a akce

Odkazy a akce

Pomocí hypertextových odkazů vytvoříme v prezentaci propojení ze snímku do jiného snímku, do jiné prezentace, do dokumentu z jiných aplikací nebo na webové stránky.


Hypertextové odkazy mohou být textové, grafické objekty (obrázek či graf) nebo určité akce, např. zvuk. Spuštění hypertextových odkazů se provede kliknutím nebo při přechodě myškou nad odkazem.

Vytvoření hypertextového odkazu

  1. Vyberte text nebo objekt, kterému chcete přiřadit hypertextový odkaz.
  2. Příkazem Vložit | Hypertextový odkaz se otevře dialogové okno, kde vybereme jednu ze čtyř možnosti: Internet, Pošta a zprávy, Dokument a Nový dokument, podle potřebného typu odkazu.

odkaz

Interakce

Pro efektní přechod mezi jednotlivými snímky lze použít nejrůznější grafická tlačítka s definování akce, která se má provést pokud se na ně klikne myškou. Po vybrání požadovaného obrázku, vyberte z kontextového menu položku Interakce (tato položka je dostupná také z panelu Kresba), otevře se nové dialogové okno, ve kterém si můžete zvolit činnost při klepnutí myškou (jako např. přechod na následující snímek apod.).

odkaz

Pro využití již nadefinovaných tlačítek využijte Galerii z panelu Kresba, zvolte dané tlačítko a přetažením na plochu jej umístěte. Poté opět vyberte Interakci a zvolte činnost.