Home » Školení » OpenOffice Impress » Tipy pro lepší prezentace

Tipy pro lepší prezentace

U prezentací určených ke vzdělávání nebo přesvědčování posluchačů v profesionálním prostředí nebo v jiných formálních situacích, je vhodné postupovat podle následujících doporučení:

 • Použijte vysoký kontrast mezi barvou pozadí a barvou textu.
 • Pozadí snímků by mělo být nenápadné a konzistentní.
 • Popisky grafů a diagramů by měly být snadno pochopitelné.
 • Podpořte názornost sdělení pomocí obrázků.
 • Zjednodušte text pomocí odrážek nebo krátkých vět.
 • Minimalizujte počet snímků.
 • Zvolte styl písma, který bude pro posluchače snadno čitelný z dálky.
 • Vyberte velikost písma, která bude pro posluchače snadno čitelná z dálky.
 • Zkontrolujte pravopis a gramatiku.
 • Dostavte se s dostatečným předstihem a zkontrolujte, zda technické vybavení funguje správně.
 • Ověřte, zda rozlišení projektoru je stejné jako rozlišení počítače, na kterém jste prezentaci vytvořili.
 • Vypněte spořič obrazovky.
 • Snažte se zamezit nevědomým pohybům ukazatelem.
 • Prezentaci nečtěte.Nacvičte si prezentaci tak, abyste mohli hovořit podle odrážek. Text by měl být vodítkem pro přednášejícího a nikoli celým sdělením pro posluchače.
 • Nepřekračujte naplánovaný čas.
 • Sledujte chování posluchačů. Při každé prezentaci sledujte chování posluchačů. Jestliže si všimnete, že posluchači jsou zaměřeni na snímky, je možné, že snímky obsahují příliš velké množství informací nebo jsou nejasné či odvádějí pozornost. Informace, které takto při každé prezentaci získáte, můžete použít ke zdokonalení dalších prezentací.