Home » Školení » Internetový design » Použitelnost

Použitelnost

… pokud uživatel intuitivně nenajde to, co hledá, okamžitě odchází ke konkurenci.


Aby uživatelé na webu netápali musíme dbát na dobrou použitelnost. Pokud se uživatel ztratí hned na titulní stránce, nebo naopak na ní nedostane dostatek informací jak má pokračovat, jednoduše odejde.

Co je použitelnost webových stránek?

Použitelnost webové stránky (angl. Web Usability) je dána mírou schopnosti jak návštěvníka zcela přirozeně navést na hledané informace, pro které na Vaše stránky přichází. Použitelnost webu se zabývá tím jak zcela intuitivně a snadno se uživateli web používá, jak je přehledný a srozumitelný. Použitelnost se zabývá následujícími otázkami:

 • Jak snadno a rychle se uživatel naučí ovládat web?
 • Pokud se uživatel web naučil ovládat, jak s ním efektivně dokáže pracovat?
 • Dokáže uživatel splnit svůj cíl a kolik chyb k dosažení cíle udělá?
 • Je používání webu pro uživatele příjemným zážitkem?

Na základě výzkumů a testování vznikla celá řada pravidel použitelnosti . Tyto pravidla říkají na co jsou uživatelé zvyklí a co jim při používání webu pomůže. Zde jsou uvedeny některé z nich:

 • V rámci celého webu by mělo být vždy přístupný odkaz na úvodní stránku webu a hlavní stránku sekce, ve které se uživatel nachází.
 • Základní prvky webu (logo, vyhledávání, navigace) by se měli nacházet vždy na stejném místě, aby je uživatel nemusel hledat, když už je našel.
 • Struktura stránek by měla být vizuálně rozdělena do logických bloků. Měli by být rozlišeny důležité a méně důležité prvky webu.
 • Úvodní stránka by měla obsahovat základní informace o webu, co na něm uživatel nalezne a jakému účelu slouží.
 • Na každé stránce by mělo být zřejmé, kde se uživatel v rámci webu nachází.

Tato zdánlivě samozřejmá pravidla použitelnosti jsou údajně více jak dvěma třetinami webů porušována. Tento aspekt vede k tomu, že zhruba 40% uživatelů se na stránky již nevrátí pokud je jejich prvotní zkušenost negativní. Přibližně 50% obchodů je ztraceno, pokud návštěvníci dostatečně rychle nenaleznou požadované informace.

Jaké jsou výhody použitelného webu?

 • Získání nových zákazníků. Uživatelé na Vašich stránkách naleznou přímou cestu k tomu co hledají. Nebudou se potýkat s problémy, například že nemohou dokončit objednávku. Tím jim nebude nic bránit v uzavření obchodu s Vámi a nikoliv s konkurencí.
 • Udržení zákazníků stávajících. Uživatelé se budou rádi vracet, protože již ví, že na ně nečeká žádné nepříjemné překvapení a používání Vašich stránek je v pohodě.
 • Uživatelům se bude u Vás líbit.

Jak se použitelnost webu zjišťuje?

Při samotné tvorbě internetových prezentací a aplikací by se již mělo vycházet ze základních pravidel použitelnosti webu. Samozřejmě, že některé weby s tímto předpokladem nepracují proto je nutné provádět preventivní testování přístupnosti. K testování se používá několik způsobů:

 • Heuristická analýza – Též se hovoří o krátkém či laciném testování. Web je hodnocen podle metodiky přístupnosti webu. Nejprve pracovník projde web a soustředí se na jednotlivé body použitelnosti a zda jsou splněny.
 • Uživatelské testování – Jedná se o náročnější testování použitelnosti webu. Testování probíhá na běžných uživatelech, kteří plní předepsané úlohy. Tyto úlohy jsou zaměřeny na použitelnost webu. Zjišťují se problémy, které uživatelé mají s plněním těchto úkolů. Tímto testováním se odhalí problémy, které žádná analýza neobjeví jednoduše proto, že každý web je jedinečný a nelze definovat všeobecně platná pravidla podle, kterých by bylo možné se řídit.
 • Analýza statistik návštěvnosti – Tyto statistiky skrývají velké množství informací o tom jak uživatelé web používají, a lze je tak využít k optimalizaci použitelnosti webu.
Text převzat z http://www.voxcafe.cz/