Školení

  Home » Školení » OpenOffice Impress

OpenOffice Impress

Kurz vhodný pro manažery, grafiky a všechny, kdo potřebují kvalitně předvádět své pracovní výsledky elektronickou formou a nechtějí platit za MS PowerPoint. Studenti si prohloubí své dovednosti v používání OpenOffice Impress ke tvorbě multimediálních prezentací na vysoké grafické úrovni. Kurz je zaměřen na správné plánování prezentace s vyvarováním se častých chyb, kterých se nejenom začátečníci často dopouštějí.
Obsah kurzu

Náplň kurzu:

 • Seznámení s programem OO Impress – základní druhy prezentace; účel a použití, pracovní prostředí programu (seznámení, ovládání, základní nastavení).
 • Plánování prezentace – příprava prezentace (podklady pro prezentaci), základní pravidla pro úspěšnou prezentaci.
 • Základy práce s dokumentem – uložení a otevření dokumentu, uložení dokumentu jako kopie. Možnosti uložení dokumentu.
 • Tvorba prezentace pomocí Průvodce – využití Průvodce prezentací.
 • Šablony – účel a použití, volba šablony.
 • Práce s textem – textová pole, vkládání a úpravy textu. Číslované seznamy a seznamy s odrážkami.
 • Obrázek (grafický objekt) – typy obrázků, získání obrázků, účel a použití, vložení na snímek a základní úpravy.
 • Tabulka – vložení tabulky, zadání dat, základní úpravy.
 • Grafy – tvorba grafu (typy grafů a jejich použití), základní úpravy grafu.
 • Hudba, zvuky, video – vkládání jednoduchých zvuků i delších souborů, videa.
 • Odkazy, akce – propojení snímku do jiného snímku, do jiné prezentace, odkazy … .
 • Osnova – vytvoření osnovy ručně, průvodcem
 • Efekty, animace – přechod snímku, nastavení prezentace, skrytí snímků.
 • Tisk – možnosti tisku (jednotlivé snímky, teze, …).
 • Praktické příklady práce.