Video

Vyberte nad hlavním oknem kartu Běžné a zvolte si snímek, na který chcete vložit video.

V nabídce vyberte Vložit | Film nebo zvuk. Otevře se dialogové okno, ve kterém vyberete požadované video. Ve výchozím nastavení bude Impress zobrazovat formáty MOV a MPEG, ale už ne ASF nebo WMV. Potřebujete-li vložit jeden z těchto formátů, zvolte pro zobrazeni Všechny soubory (*.*).

Jakmile si vyberete video, bude zobrazeno na snímku v původní velikosti.

media

Pro přehrání videa bez spuštění prezentace klikněte na video a objeví se panel nástrojů, který vám umožní přehrávání.

media

Po spuštění prezentace, se film spustí automaticky ihned po objevení daného snímku.