Home » Školení » PowerPoint » Základy práce s dokumentem

Základy práce s dokumentem

Prezentaci vytvořenou v PowerPointu budete chtít zřejmě uložit pro pozdější použití.


Soubor – uložení, otevření

Všechny programy z balíku Office mají po instalaci do Windows nastavenu cestu pro ukládání a otevírání souborů do složky Dokumenty. Veškeré operace se souborem je možné provádět pomocí tlačítek na panelech nástrojů nebo použitím položky Soubor v hlavní nabídce PowerPointu. dokument

Uložení souboru

Uložení lze provést klepnutím na tlačítko diskety nebo položku Soubor -> Uložit v menu PowerPointu.

Pro uložení PowerPoint zobrazí okno Uložit jako, ve kterém doplňte název souboru, pod nímž bude soubor uložen. Souhlasíte-li s uložením do složky Dokumenty, můžete klepnout na tlačítko Uložit. Jestliže si přejete uložit soubor do jiné složky, vyberte ji pomocí nabídky Uložit jako v horní části okna – teprve nyní můžete klepnout na Uložit.

Standardní formát je PPT. PowerPoint umí ukládat i pod jinými formáty tak, aby bylo možné data otevřít i v jiném programu než v PowerPointu. Pokud si přejete uložit soubor do jiného, než PPT formátu, pak před samotným uložením vyberte v nabídce Typ souboru požadovaný typ. Pozor, v případě jiných typů souborů něž powerpointových, nemusí být uloženy všechny informace.

Otevření souboru

Soubor můžete otevřít buď klepnutím na ikonu složky na panelu nástrojů nebo pomocí hlavní menu Soubor -> Otevřít.

PowerPoint zobrazí podobné okno jako pro ukládání souboru. Vyberte soubor, který si přejete otevřít a klepněte na tlačítko Otevřít.