Home » Školení » PowerPoint » Tisk prezentace

Tisk prezentace

V PowerPointu máme možnost vytisknout prezentaci a poznámky ke každému snímku nebo pro posluchače připravit podklady.


Tisk snímků

Tato možnost se hodí třeba pro tisk na fólie (pro zpětný projektor). Menu Soubor – Tisk vyvolá okno pro tisk. V něm nastavíme tiskárnu, určíme rozsah tisku a počet kopií. Vlevo dole je rozvírací seznam Vytisknout. Vybrána je volba Snímky.

tisk

Tisk podkladů

Nastavíme ve stejném okně (Soubor – Tisk), ale netiskneme Snímky, ale Podklady. Počet zmenšenin na stránce nastavme podle požadavků.

Tisk poznámek

Poznámky lze vytisknout zase bez problémů a opět stejným způsobem. Menu Soubor – Tisk. Vytisknout – Poznámky.

Tisk osnovy

Soubor – Tisk. Oblast Vytisknout s navolením položky Osnova.

Vzhledy tisků pro mód Podklady a Poznámky lze upravit detailněji přes menu Zobrazit – Předloha – Podklady, respektive přes Zobrazit – Předloha – Poznámky.