Home » Školení » PowerPoint » Šablona návrhu

Šablona návrhu

Po použití šablony návrhu budou mít všechny hotové snímky a každý přidaný snímek stejný vzhled.


Šablona návrhu je soubor obsahující styly pro prezentaci, včetně velikosti a typu odrážek a písem, velikosti a umístění zástupných symbolů, barevných schémat návrhů pozadí a výplní, předlohy snímků a volitelné předlohy nadpisů.

Šablony návrhů aplikace PowerPoint

V podokně úloh Návrh snímku můžete zobrazit náhled šablony návrhu a šablonu použít v prezentaci. Šablonu lze použít u všech snímků nebo u vybraných snímků. V jedné prezentaci lze použít více než jeden typ šablony návrhu.

sablona navrhu

Při každém použití šablony návrhu je do prezentace přidána předloha snímků pro danou šablonu. Jestliže použijete jinou šablonu pro všechny snímky, bude původní předloha snímků nahrazena předlohou v nové šabloně.

Vytvoření vlastní šablony návrhu:

Každou vytvořenou prezentaci můžete uložit jako novou šablonu návrhu. Tato šablona bude k dispozici v podokně úloh Návrh snímku.

Po editaci stylů, včetně nastavení pozadí, výplní apod. zvolte Soubor -> Uložit jako a v dialogovém okně, které se vám otevře zadejte jako Typ souboru: šablona návrhu (*.pot).