Home » Školení » Inkscape » Křivky

Křivky

Na kreslení křivek jsou vhodné tři základní kreslící nástroje:

  • kreslení podle ruky – váš tah se převede na posloupnost bodů spojených čárou
  • kresba Bézierových křivek – určíte krajní body a směr, kam má křivka z těchto bodu mířit. Na Bézierovy křivky jsou převáděny všechny ostatní kreslící nástroje. Tažením ovládáte směr, kliknutím vytvoříte nový záchytný bod. Křivku ukončíte dvojklikem nebo jejím uzavřením (klikem na její začátek).
  • kaligrafická kresba – kresba podle ruky, která napodobuje kresbu kaligrafickým štětcem – vytváří tedy v jednom směru širokou stopu a v druhém tenkou

krivky

Poté, co si vytvoříte svou první čáru, můžete ji snadno upravit pomocí nástroje na úpravu křivek, při jeho aktivaci se v horní liště objeví nabídka na úpravu ostrosti vrcholu, přidání a odebírání vrcholů atd.

Kreslení volnou rukou a běžné cesty

Nejjednodušší způsob jak vytvořit libovolný tvar je nakreslit jej nástrojem Kresba od ruky(F6).

krivky

Pokud chcete pravidelnější tvary, použijte nástroj Pero (bézierove krivky, Shift+F6):

krivky

S nástrojem Pero každým kliknutím vytvoříte ostrý uzel bez úchopu křivek, takže posloupnost kliknutí vytvoří posloupnost úseček. Kliknutím a taháním vytvoříte hladký beziérový uzel se dvěmi kolineárnymi úchopy proti sobě. Zmáčkněte Shift při tahání úchopu, čím otočíte jen jeden z úchopů a zafixujete ten druhý.

Jako obvykle, Ctrl omezuje směr každé z vytvářených úseček nebo bézierových úchopů na násobky 15 stupňů.

Zmáčknutím Enter ukončíte čáru, pomocí Esc ji zrušíte. Pokud chcete zrušit pouze poslední úsek nedokončené čáry, zmáčkněte Backspace.

Při kreslení volnou rukou i při kreslení bézierovych křivek jsou na momentálně vybrané cestě zobrazené malé ctvercové kotvy. Tyto kotvy vám umožňují pokračovat v cestě (kreslením z jedné z kotev) nebo ji uzavřít (kreslením od jedné kotvy k druhé) místo vytváření nové cesty.

Pokud si nakreslíte předdefinovaný objekt (čtverec, kruh…) a poté Vám nejde pomocí bodového nástroje pohnout s nějakým bodem objektu, aplikujte na objekt funkci Křivka > Objekt na křivku (Shift+Ctrl+C).