Tabulky

Slouží pro přehledné zobrazení dat.


Z nabídky Vložit | Tabulku vyvoláte okno a v něm si vyberete počet řádků a sloupců. Vložit tabulku lze pouze z karty Běžné. Pokud máte tabulku vloženou, otevře se editační okno a s tabulkou si můžete vyhrát, aby vypadala k obrazu vašemu. Nastavení a volby jsou v celém OpenOffice.org naštěstí stejné.

tabulka

Stává se, že si editační okno tabulky omylem zavřete. Můžete ho znovu otevřít z nabídky Zobrazit | Panely nástrojů a zaškrtnout volbu Tabulka.

Vzhled tabulky jde také doladit z pravého okna Úkoly | Vzhled tabulky. Můžete si tam zvolit, zda chcete zobrazit záhlaví, první sloupec, součty, apod. Také styl vzhledu doladíte z výše zmíněného okna.