Home » Školení » OpenOffice Impress » Seznámení

Seznámení

Impress je součástí kompletního kancelářského balíku OpenOffice, za kterým stojí společnost Sun.


OpenOffice

Ve světě open source je jakousi protiváhou produktu MS Office od společnosti Microsoft, se kterým je z velké části kompatibilní. OpenOffice je kompletně přeložen do češtiny a to včetně nápovědy. Kancelářský balík obsahuje:

  • textový editor (Writer),
  • modul pro editaci matematických rovnic (Math),
  • tabulkový procesor (Calc),
  • aplikaci na tvorbu prezentací (Impress)
  • a jednoduchý grafický editor (Draw).

Výchozím formátem pro ukládání dokumentů je ODF, který byl přijat jako standard ISO. V současnosti je vyvíjen plug-in, který zajistí podporu tohoto formátu také přímo v MS Office1). Další velice příjemnou možností je přímý export dokumentů vytvořeným pomocí OpenOffice do formátu PDF.

Impress

Program Impress je klasickým programem určeným pro tvorbu a přehrávání prezentací. Prezentaci lze doplnit různými grafickými i zvukovými efekty. Výsledek je možné přehrávat automaticky nebo interaktivně, případně exportovat například do formátu Macromedia Flash. Export do formátu HTML je integrální součástí návrhu prezentace. Jednotlivé styly exportu do HTML je možné uložit a použít pro další podobné prezentace. Průvodce vytvořením prezentace včetně náhledu zjednodušuje fázi návrhu prezentace. Vlastní vytváření jednotlivých stránek je možné v režimu WYSIWYG (What You See Is What You Get) nebo rychleji v módu osnovy. Každou stránku lze doplnit obrázky z galerie klipartů.

Impress umí pracovat i s formáty programu Microsoft PowerPoint, ale jako nativní formát používá XML.

Z vlastních zkušeností: Funkční kompatibilita s rozšířeným nástrojem PowerPoint od Microsoftu je velmi dobrá; kdo zná alespoň trochu PowerPoint, tak zvládne bez problémů používat i Impress. Trochu může mrzet, že vývoj a opravy chyb nejsou zatím u tohoto nástroje tak rychlé, jako je tomu například u textového procesoru Writer. I podporu formátu PPT by šlo ještě zlepšit – u některých fontů se nám při exportu do PowerPointu stalo, že české znaky byly exportovány jiným fontem.

Kompatibilita s jinými kancelářskými balíky

Při práci s dokumenty v jiných formátech se uplatní některý z celé řady vstupních nebo výstupních filtrů. Podporovány jsou především formáty používané v Microsoft Office (doc, xls, ppt různých verzí), ale i standardní formáty (například RTF, GIF, JPG a další). Nově ve verzi 1.1 přibyl přímý export do PDF a do formátu Flash. Dokumenty je možné odeslat pomocí elektronické pošty přímo adresátovi nebo je uložit ve formátu HTML a přímo publikovat na webových stránkách. Podpora přímého exportu do formátu PDF je velkým přínosem. I dříve bylo možné tisknout přes virtuální tiskárny do PDF, ale byl na to potřeba speciální software, který nebyl součástí instalačního balíku OpenOffice.org.

Jak již bylo uvedeno dříve, částečné problémy s podporou formátů MS Office stále existují (rozdílné makrojazyky, podpora exportu složitějších tabulek ve Writeru, problémy s dokumenty chráněnými heslem), ale na jejich odstranění se průběžně pracuje.

Praktické zkušenosti ukazují, že na operačních systémech MS Windows je asi nejvhodnější mít kromě OpenOffice.org nainstalovány i prohlížeče dokumentů MS Office, které Microsoft poskytuje zdarma. Uživatel si jednak může ověřit, jak budou vypadat jeho dokumenty v konkurenčním kancelářském balíku, a jednak má náhradní řešení ve chvíli, kdy se objeví problém s importem dokumentů MS Office do OpenOffice.org.

Velkou předností OpenOffice.org je český systém nápovědy včetně rejstříku klíčových slov. Všechny stránky systému nápovědy je možné fulltextově prohledávat přímo v prostředí OpenOffice.org a neznámé oblasti se můžete jednoduše naučit prakticky okamžitě na jednoduchých příkladech.