Home » Školení » Internetový design » Grafické formáty

Grafické formáty

… při řezání grafického návrhu je třeba se rozhodnout, zda jednotlivé obrázky uložit jako GIF nebo jako JPEG (nebo také JPG).


Rozdělení formátů

Rozdělení formátů na základní skupiny se může odvíjet hned od několika podstatných hledisek. Jedním z nejhlavnějších je způsob, jakým jsou obrazová data ukládána. Ta mohou totiž být soustavou pixelů, tedy bodů, pro které se definuje jejich barva, nebo také soustavou matematických obrazců, jako jsou přímky, trojúhelníky, nebo kruhy, u kterých se definuje zase tvar, pozice a barva.V prvním případě se jedná o tzv. rastrovou grafiku, ve druhém případě o vektorovou grafiku. S vektorovou grafikou se v současné době zřejmě potkáte až v případě, kdy s ní budete pracovat ve vektorovém grafickém editoru, a tak se zaměříme na rastrové grafické formáty.

Grafické formáty

Je třeba se rozhodnout, zda obrázek uložit jako GIF nebo jako JPEG (nebo také JPG). Každý z těchto formátů se hodí pro jiný typ obrázků. Pokud jsou použity špatně, velikost obrázku zbytečně narůstá a to není příjemné pro ty, kteří si budou vámi vytvořené WWW stránky prohlížet.Obecně je formát JPEG vhodný spíše pro fotografie a formát GIF pro kresby.

Formát GIF

Graphics Interchange Format byl vyvinut společností Compuserve v roce 1987 a je nepochybně jedním z nejznámějších grafických formátů. Oblíbenosti se dočkal zejména v době nástupu webu, kdy jsme mohli na webu sledovat pohybující se obrázky, které nás (bohužel?) doprovázely až do nedávné minulosti.GIF podporuje maximálně 256 barev, jednu průhlednou barvu (transparency) a využívá varianty Lempel-Ziv Welch (LZW) compression algoritmu.

Pokud chcete dosáhnout co nejmenší velikosti, snažte se, aby obrázek neobsahoval „vertikální detaily“ (např. proužky) a šum.

  • Při tvorbě GIFu používejte co nejméně barev, čím více barev bude GIF mít, tím bude soubor větší.
  • Komprese je nejúčinnější, pokud GIF obsahuje co nejvíce spojitých jednobarevných ploch, čím je obrázek komplikovanější, tím je komprese menší a velikost souboru tak roste.
  • I když formát GIF podporuje 256 barev, je vhodné využívat barvy takzvané webové palety (jedná se o 216 vybraných barev, často se jim říká bezpečné barvy – na všech platformách se zobrazují vždy stejně).
  • Většina dobrých grafických programů mívá nástroje na generování optimalizovaného GIFu (GIF optimizer), vyplatí se experimentovat a zkoušet různá nastavení. Většinou hned vidíte, jak se mění velikost souboru, a zároveň máte k dispozici náhled, jak by vypadal soubor po transformaci. Můžete tak snadno najít zlatou střední cestu, hranici, kdy kvalita obrazu a zároveň velikost souboru jsou na uspokojivé úrovni.

Formát GIF je vhodný pro kresby, jako například loga firem, které obsahují ostré hrany, jednobarevné plochy a relativně málo barev. Velikost obrázku ve formátu GIF totiž záleží hlavně na počtu barev, které pro uložení zvolíme.

Formát JPEG

JPEG je vytvořen pro plně barevné či gray-scaled obrázky přírodních scén. Poskytuje nám tedy opravdu možnost, jak kvalitně uložit náročnou grafiku.JPEG se dobře využije tam, kde najdeme postupné změny tónů, tedy fotografie přírody a reálného světa. Naopak nám JPEG dobře neposlouží u grafiky, po které vyžadujeme vysokou ostrost, jako například kreslené komiksy.

  • Vyhněte se násobnému ukládání JPEG souboru znovu jako JPEG, dochází ke ztrátě kvality.
  • I pro formát JPEG existují v řadě dobrých grafických programů optimizéry, které umožňují odladit JPEG soubor tak, že kvalita zobrazení nebude špatná a zároveň velikost souboru nebude nijak závratná.

Formát JPEG (zkratka z termínu Joint Photographic Expert Group) je vhodnější pro fotografie.

Formát PNG

Portable Network Graphic byl vytvořen jako lepší náhražka formátu GIF; stejně jako GIF je bezztrátový a obsahuje vše, co GIF, vyjma multiple souborů, a ostatní přidává či vylepšuje (komprese, prokládání, gamma korekce, plný alpha kanál, podpora modelu truecolor či detekci chyb).PNG byl původně webovými prohližeči podporován pouze formou pluginů, dnes je tato situace jiná.

PNG je tedy vylepšením původního GIF, můžeme tedy sledovat i snížení velikosti souborů, a to zásluhou vylepšení kompresního algoritmu a prokládání (interlacing).

  • Pro práci s formátem PNG platí podobné zásady jako pro formát GIF. Komprese je nejúčinnější, pokud obrázek tvoří velké jednobarevné plochy (nemusí se jednat o řádky, záleží na zvoleném typu komprese).
  • Stejně jako GIF umožňuje PNG prokládání, ovšem pozor, ve většině případů značně naroste velikost souboru.
  • V některých grafických programech lze také najít PNG optimizér.

Formát PNG se hodí pro tvorbu jednoduchých obrázků (ikony, navigační prvky na stránce, nebo loga. Formát PNG lze použít i pro fotografie.

BMP

Bitmapové ukládání obrázků je jedním z nejjednodušších způsobů, jak zaznamenat grafickou informaci. Ve formátu BMP jsou jednotlivé pixely zaznamenány přesně tak, jak jdou za sebou a pro každý z pixelů je zaznamenána barevná informace až do hloubky 24 bitů. BMP taktéž podporuje tzv. Alpha kanál, tedy dodatečnou grafickou informaci, uloženou v odděleném souboru o 256 úrovních šedé, která barevnou hloubku zvyšuje na 32 bitů. Typickým editorem pro formát BMP na Windows je Malování.Výhodou bitmapového bezztrátového formátu je uložení grafické informace v maximální kvalitě, identické s předlohou.

Použití formátů

GIF, JPG, PNG:
formaty GIF formaty JPG formaty PNG

formát GIF JPEG PNG
vznik 1987 1990 1996
hlavní použití jednoduché grafické objekty, ikony, loga, navigační prvky… fotografie, grafika s velkým množstvím barev a jejich odstínů od jednoduchých ikon až po fotografie
barevná hloubka 8 bitů (lze i méně); až 256 barev 24 bitů; až 16,7 mil. barev 8 bitů (lze i méně) či 24 bitů; až 16,7 mil. barev
transparence ano (jen GIF89a, jedna barva) ne ano (více různě průsvitných barev)
animace ano ne ne
komprese ano, bezztrátová ano, ztrátová ano, bezztrátová
přípona .gif .jpg, .jpeg .png
poznámka většina grafických programů obsahuje optimalizační nástroje pro export do těchto formátů, formáty GIF a JPEG jsou zatím rozšířenější než PNG