Home » Školení » Tvorba WWW – HTML » Validní kód HTML

Validní kód HTML

Validita HTML kódu je vizitkou dobré práce každého tvůrce webových stránek.


HTML je jazyk velmi pružný, pokud totiž prohlížeč narazí na chybu, nebo na příkaz, který nezná, tak ho ignoruje a přesune se na další příkaz. To ale neznamená, že bychom měli psát nevalidní kód. Nevalidní kód může navíc způsobit mnoho nežádoucích problémů.

Co je to validátor?

Validátor HTML kontroluje zdrojový kód vašich stránek a informuje o jednotlivých chybách. Pokud stránky neobsahují žádnou chybu, validátor potvrdí bezchybnost dokumentu a nabídne vám ikonku, kterou můžete umístit na své stránky jako důkaz jejich validity.

Proč je validita důležitá?

Validita webu je základním krokem k jeho dobré funkčnosti. Pokud je váš kód bezchybný podle některého ze standardů, máte jistotu, že případné chyby v zobrazení má na svědomí internetový prohlížeč a ne vy. Validní HTML kód se také snáze edituje, je přehlednější a čistší.

Díky všem zmíněným vlastnostem je validita kódu základem dobře přístupných a pro vyhledávače optimalizovaných stránek. Kromě záruky zpětné kompatibility je validita kódu také dobrou vizitkou každého tvůrce webových stránek.

Oficiální validátor od W3C

World Wide Web Consortium (W3C) je autoritou v oblasti webových standardů. Kromě doporučení a norem nabízí i validátor HTML kódu, který lze doporučit jako první test, jímž by váš web měl projít. Prověřit stránku je možné buď zadáním její adresy, nahráním souboru na server, nebo přímým zapsáním.

Kontrolována je nejen syntaxe, ale také neuzavřené HTML elementy a další chyby, přičemž validátor používá tu normu, kterou tvůrce webu specifikoval v DOCTYPE.

Výstupem je seznam nalezených chyb s číslem řádku a sloupce, v němž byl detekován problém, stručný popis a v některých případech i podrobnější vysvětlení.

http://validator.w3.org/

O validitě aneb není nutné to přehánět

Obzvláště pro začínající a méně zkušené webdesignerů je pak validita jakousi modlou a mají za to, že web, u kterého validátor „nevyplivl“ zelený proužek, přeci nemůže být kvalitní. Je však třeba si uvědomit:

Kvalitní web je přístupný web, se sémantickým, správně strukturovaným kódem. V neposlední řadě kvalitu webu určuje jeho obsah.

Je tedy validita vůbec k něčemu?

Ano, u validního webu bývá větší pravděpodobnost, že se bude zobrazovat stejně napříč spektrem prohlížečů. Validní web také napovídá, že zdrojový kód má určitou kvalitu. Validátor nám také pomůže k odhalení některých překlepů v kódu (špatně zapsaný atribut, neukončený párový tag, …).

Validita je hezká věc, ale není nutné se jí držet zuby nehty. Mnohem důležitější je se při tvorbě www řídit rozumem.

Www stránky děláme pro lidi, ne pro validátory a vyhledávače.

Na svých stránkách se pak nechlubíme ikonkami, které říkájí, že náš web je validní dle té a té specifikace (validátor nám je nabídne, pokud náš web projde validací). To uživatele nezajímá. Lepší je chlubit se hezkým webem s kvalitním obsahem.

Oficiální verzi jazyka HTML utváří konsorcium W3C. Slovíčko oficiální je zde použito hlavně proto, že dva hlavní výrobci prohlížečů, Netscape, ale hlavně Microsoft, neustále rozšiřují HTML o svoje příkazy a až po tom, kdy „naučí“ svůj prohlížeč podporovat je, se snaží, aby je konsorcium W3C uznalo za oficiální standart HTML.