Home » Školení » Tvorba WWW – HTML » Znakové entity

Znakové entity

Znakovou entitou nazýváme určitý řetězec (sekvenci znaků), který prohlížeč rozezná jako speciální znak.


Používáme-li moderní kódování UTF-8, můžeme zapisovat speciální znaky jako pomlčky nebo typgrafické uvozovky přímo do HTML dokumentu. Nicméně u kódování středoevropského (ISO nebo Windows) se může stát (a také stane), že bude znak prohlížečem špatně interpretován — objeví se místo něj čtvereček nebo otazník. Je proto třeba použít speciální zápis, který zajistí korektní zobrazení.

Znaková entita vždy začíná symbolem &končí středníkem, přičemž mezi nimi se může nacházet buď číselný kód, nebo klíčové slovo. České znaky nepíšeme entitou, ale přímo na klávesnici, správnou interpretaci zajistíme volbou středoevropského kódování v hlavičce dokumentu.

Nejdůležitější znaky pro češtinu

Následující tabulka představuje správný zápis znaku v HTML zdroji, který zajistí požadovaný výsledek na všech platformách, pokud použijeme optimální rodinu písma (Arial, Helvetica, Times apod.). V uvedených znacích a novějších prohlížečích (IE 5 a výše, novější Opera, Mozilla, Safari) by neměl nastat problém, ať už použijeme kteroukoliv variantu uvedeného zápisu.

Vzhled Název Entita Decimální zápis
nedělitelná mezera    
levé dolní uvozovky (99) „ „
pravé horní uvozovky (66) “ “
jednoduchá levá dolní uvozovka ‚ ‚
jednoduchá pravá horní uvozovka ‘ ‘
odsuvník (apostrof) ’ ’
» obrácené franc. uvozovky levé » »
« obrácené franc. uvozovky pravé « «
čtverčíková pomlčka — —
půlčtverčíková pomlčka – –
& et (ampersand) & &
minus − −
÷ děleno ÷ ÷
× krát × ×
± plus minus ± ±
® registrovaná známka ® ®
© copyright © ©
znak odstavce ¶ ¶

Seznam všech použitelných entit naleznete zde.

Mezery v kódu

Pro zápis mezer v HTML platí následující zajímavá pravidla:

  • 2 mezery jsou jako jedna
  • konec řádku je chápán jako mezera
  • tabulátor je chápán jako mezera

Z toho vyplývá, že:

  • 3 mezery jsou chápány jako jedna mezera
  • x mezer je jako jedna mezera
  • prázdný řádek je jako jedna mezera
  • několik prázdných řádků je jako jedna mezera

Je nutné si uvědomit, že jakkoli velký prázdný prostor v kódu uděláte, na stránce se zobrazí jedna mezera.

Jak tedy ve stránce zobrazit více mezer za sebou? Třeba použitím entity &nbsp;, což je „pevná mezera“. Podobným způsobem se na stránce dělají znaky, které by se prohlížeč snažil interpretovat jako prvky jazyka, například ostrá závorka < se dělá jako entita &lt;.