Home » Školení » Tvorba WWW – CSS » Uživatelské efekty

Uživatelské efekty

V této kapitole popíši vlastnost cursor a připravovanou vlastnost CSS 3 opacity.


cursor

Vlastnost cursor určuje vzhled kurzoru (podoba ukazatele polohovacího zařízení – například kurzoru myši). Možné hodnoty mají následující význam:

  • auto: ukazatel dle aktuálního kontextu
  • default: implicitní ukazatel, obvykle ve tvaru šipky
  • pointer: ukazatel klikatelné oblasti (nejčastěji odkazu), obvykle ve tvaru ruky
  • help: ukazatel symbolizující nápovědu, obvykle ve tvaru otazníku nebo šipky s otazníkem
  • text: ukazatel textové oblasti, obvykle ve tvaru velkého „I“
  • crosshair: ukazatel ve tvaru zaměřovacího kříže
  • wait: ukazatel zaneprázdněnosti programu (uživatel musí čekat), obvykle ve tvaru ručičkových nebo přesýpacích hodin
  • progress: ukazatel činnosti programu (uživatel může pracovat), obvykle ve tvaru šipky s hodinkami nebo rotujícího míče
  • move: ukazatel přesunu objektu, obvykle ve tvaru kříže s šipkami na hrotech
  • e-resize, ne-resize, n-resize, nw-resize, w-resize, sw-resize, s-resize, se-resize: ukazatelé přesunu hran, písmena odpovídají světovým stranám („e“ – východ – vlevo, „n“ – sever – nahoře), obvykle ve tvaru šipky ukazující daným směrem (v některých prohlížečích a na některých platformách jsou šipky oboustranné)

opacity

Vlastnost opacity určuje průhlednost prvku. Jde o připravovanou vlastnost CSS 3. Hodnotou je desetinné číslo v rozmezí mezi 0 (úplná průhlednost) a 1 (úplná neprůhlednost). ))

Mozilla do verze 1,7 vlastnost opacity nepodporuje, má však zkušební vlastnost -moz-opacity:

img.polopruhledny {
opacity: 0.5;
-moz-opacity: 0.5;
}