Home » Školení » PowerPoint » Grafické objekty

Grafické objekty

Pro zlepšení názornosti prezentované oblasti se vkládají do prezentace také objekty jako jsou obrázky z galerie, fotografie, tabulky a grafy.


Vkladaní grafických objektů

Pod pojmem grafický objekt (grafika) rozumíme všechny obrázky (kliparty z galérie médií, grafické soubory), automatické tvary, diagramy, objekty WordArt, grafy a další propojené nebo vložené objekty. Do snímku vkládáme grafické objekty podobně jako do dokumentů ostatních aplikací sady MS Office. PowerPoint má však několik dalších funkcí, např. mřížky a vodící čáry.

obrazek

Mřížky a vodící čářy pro kreslení na obrazovce

Mřížky a vodící čářy se netisknou, ale jejich zobrazení pomáhá při umísťování objektů na snímku. Tyto nástroje zobrazíme na snímcích pomocí příkazu Zobrazit -> Mřížka a vodící čáry. V dialogovém okně zaškrtneme volbu Zobrazit mřížku na obrazovce nebo Zobrazit vodící čáry pro kreslení na obrazovce.

obrazek

Přidání obrázku

  1. Na panelu nástrojů Kreslení klepněte tlačítko Vložit obrázek.
    Poznámka: Panel nástrojů Kreslení se zobrazí v levém dolním rohu okna aplikace. Jestliže není panel nástrojů Kreslení zobrazen, přejděte v nabídce Zobrazit na příkaz Panely nástrojů a potom klepněte na příkaz Kreslení.
  2. V dialogovém okně, které vyskočí vyberte soubor s obrázkem, který chcete vložit a klepněte na tlačítko Vložit.
  3. obrazek

  4. Další úpravy obrázku můžete provádět pomocí plovoucího panelu nástrojů Obrázek, který se automaticky objeví po vložení obrázku na snímek. Pokud ne, vyvoláte jej příkazem Zobrazit-> Panely nástrojů -> Obrázek.

obrazek