Home » Školení » PowerPoint » Přechod snímku

Přechod snímku

je způsob jakým se objevují jednotlivé snímky při promítání prezentace.


Smyslem přechodových efektů je upoutat pozornost při přechodu prezentace z jednoho snímku na druhý. Při uplatnění animačního schématu již prezentace může obsahovat i přechody (pokud jsou v animačním schématu obsažené). Někdy je ale vhodné podobu přechodů doladit, nebo je upravit jen u některých snímků. Nejlépe nastavíme přechody v Normálním zobrazení, kde na kartě Snímky vybereme požadovanou skupinu snímků a poté přechodové efekty nastavíme v podokně úloh Přechod snímku.

Při přidání nebo změně přechodového efektu v prezenta ci postupujeme následujícím způsobem:

  1. Zadáme příkaz Zobrazit, Normální (není-li Normální zobrazení aktivní).
  2. Pro aplikaci přechodu jen na určitou skupinu snímků musíme nejprve tyto snímky vybrat na kartě Snímky (při výběru více snímků klepneme postupně se stiskem klávesy Ctrl); pro aplikaci na všechny snímky není nutné zvlášť vybírat žádné snímky.
  3. Příkazem Prezentace, Přechod snímku otevřeme podokno úloh Přechod snímku.
  4. Zvolíme požadovaný typ přechodu ze seznamu Použít u vybraných snímků. PowerPoint jej přiřadí jen vybranému snímku či snímkům; pro aplikaci nacelou prezentaci musíme zvlášť klepnout na tlačítko Použít u všech snímků ve spodní části podokna.
  5. Pomocí dalších ovládacích prvků podokna úloh můžeme například změnit rychlost přechodu, doplnit zvuk, nebo definovat okamžik přechodu snímků v běžící prezentaci.

prechod snimku

Různé snímky nebo skupiny snímků mohou mít v prezentaci různé typy přechodů, které tím pádem můžeme vhodně přiřazovat ve vybraných skupinách. Přechodový efekt se uplatní v okamžiku prvního otevření snímku; při jeho ukončení můžeme „přechodový“ efekt napodobit podobným animačním efektem.