Home » Školení » Internetový design » Desatero optimalizace

Desatero optimalizace

Můžete využít placené formy SEO, ale co se nejdříve podívat na možnosti, které vedou k ušetření finančních prostředků?


1. Přehledná struktura webu

Již při samotném vývoji internetové prezentace by měla být známá struktura stránek. Kvalitní struktura webu je základním předpokladem kvalitní optimalizace.

  • Oddělte obsah stránek od formy. Využívejte sémantických značek a snažte se, aby nosný text stránek převažoval nad textem zdrojového kódu.
  • Obsah stránek by neměl být duplicitní.
  • Používejte jednotné odkazy. Vyhledávače berou odkazy typu www.example.cz a www.exmaple.cz/index.html za dva rozdílné.

2. Promyšlený obsah stránek

Text by měl obsahovat klíčová slova, která jsou důležitá pro vyhledávací roboty.Před samotným psaním byste měli mít připraveny obrázky, které chcete umístit na stránku. Množstvím obrázků nemusíme šetřit. Experimentálně bylo zjištěno, že ze získaného podílu smyslových receptorů na příjmu informací člověka v přirozené situaci jasně vyplývá, že nejvyšší zastoupení má zrak.

Na druhou stranu nic se nesmí přehánět a pokud není kvalitní obrazová příloha nebo obrázků je tolik, že velikost stránky narůstá do obřích rozměrů, je lepší od obrázků upustit.

3. Titulky stránek

Je známo, že titulek stránky je důležitým faktorem pro vyhledávače. Měl by obsahovat klíčová slova. Jejich počet nelze uvést přesně, protože při velkém množství např. pokud by jste vyplnili za sebou pouze jedno klíčové slovo určitě budou stránky penalizovány.Titulek stránky může být konstruován takto:

  • Název stránek – titulek vyjadřující obsah stránky
  • Titulek vyjadřující obsah stránky – název stránek

První způsob zohledňuje budování značky, ale vzhledem k tomu, že robot vyhledávače zaregistruje jen omezené množství znaků (uvádí se do 120) není asi zcela vhodný.V druhém způsobu je na přením místě uveden titulek vyjadřující obsah stránek a následně název stránek. Odsunete sice značku do pozadí, ale vytvoříte tak přístupnější stránky pro uživatele, kteří se ve většině případů podle titulku orientují.

4. Formátování textu podle důležitosti

Vhodné je formátovat text tak, jak jsou jeho jednotlivé části důležité. Internetová stránka by měla obsahovat jeden nadpis formátovaný pomocí značky H1. Většinou je to název stránky nebo článku. Nejvyšší nadpis je stejně důležitý jako titulek stránky. Ostatní odkazy mohou být již formátovány pomocí značek H2, H3, H4 atd.V textu by měli být zvýrazněná tučně nebo kurzívou některá klíčová slova.

5. Máme rádi zapamatovatelné odkazy

Hodně diskutovaným tématem je struktura odkazů a její vliv na optimalizaci. Existují dva druhy stránek: dynamické a statické, které se liší ve své formě.

  • Dynamické – www.example.com/index.php?id=neco&stranka=neco-stranka
  • Statické – www.example.com/neco/neco-stranka

Při odhlédnutí od technologického hlediska je patrné, že lze zajistit, aby obsahovaly klíčová slova. Samozřejmě podoba statických odkazů je přívětivější k uživatelům. Měly by být co nejkratší a musí být na první pohled jasné, co se pod nimi skrývá.

6. Váš web není jenom titulní stránka

Je pěkné pokud máte zoptimalizovanou titulní stranu webu. Pokud tomu tak je, snažte se stejně zoptimalizovat i ostatní stránky. Vyhledávače mohou zaindexovat všechny stránky vašeho webu. Uživatelům tím nabídnete možnost přímého přístupu přímo z vyhledávače. Nenutíte tím uživatele prohledávat celou hierarchii vašich stránek.

7. Celý web v mapě stránek

Mapa stránek je výhodným řešením, pokud máte rozsáhlý web. Nabízíte tím vyhledávačům všechny odkazy pěkně pohromadě. Pozor ale na příliš rozsáhlý strom odkazů! Nesmíme zapomínat na fakt, že vyhledávače stahují stránky do určité velikosti. Navíc uživatelé se mohou snadno leknout, pokud není struktura stránek jasná a přehledná.

8. Optimalizace je důležitá, ale zákazník důležitější

Pro vyhledávače lze připravit stránku tak, že nebude problém, aby se umisťovala na předních místech vyhledávání. Otázkou zůstává, zda bude také optimalizovaná pro uživatele. Uživatel je vždy na prvním místě. Texty by měli být čitelné, přehledné a přitažlivé.

9. Jednou je málo

Proces optimalizace je dlouhodobá záležitost. Roboti neindexují stránky každý den, takže výsledky optimalizace se mohou dostavit až na poněkolikáté. Někdy se výsledné pořadí mění tak rychle, že optimalizace pro vybraná klíčová slova je velmi náročná nebo nemožná. Důležitá je analýza před samotnou optimalizací.

10. Černý klobouk SEO

Nesnažte se oklamat vyhledávače nekorektními praktikami. Považují se za lživé a podfukářské. Navíc nemusí vždy vést k pozitivním výsledkům, jak by se mohlo zdát. Pokud vyhledávač najde takovou stránku postihne jí tvrdá penalizace což může mít nedozírné následky.

Text převzat z http://www.voxcafe.cz/