Home » Školení » Inkscape » Seznámení Inkscape

Seznámení Inkscape

Inkscape je volný vektorový grafický editor.


Již dlouho se počítá k nejrozšířenějším a nejoblíbenějším aplikacím bezplatných (freeware) vektorových a grafických programech. Jeho název se skládá z anglických slov „ink“ (inkoust) a „-scape“ (jako landscape = krajina/prostředí). „Volný“ nebo v tomto případě „Open source“ znamená, že zdrojový kód je volně přístupný každému. Tak ho může tedy každý, kdo alespoň trochu rozumí programování, přizpůsobit svým potřebám nebo přispět k dalšímu všeobecnému rozvoji.

Inkscape používá formát souborů SVG (Scalable Vector Graphics) škálovatelné vektorové grafiky.

Inkscape mimo jiné umožňuje práci s různými tvary, křivkami, texty, značkami, klonováním, průhledností (alpha), transformací, barevnými přechody, vzorky a seskupováními. Kromě toho podporuje Inkscape také meta data Creative Commons, přepracování bodů, úrovně, komplexní zpracování křivek, trasování bitmap, texty na křivce, text obtékající objekt, přímé zpracování XML a mnohem více.

Inkscape je schopen importovat formáty jako PostScript, EPS, JPEG, PNG a TIFF. Také může exportovat PNG i různé vektorové formáty.

Inkscape může vytvořit dokumenty, jejichž objekty se ukládají oproti grafickému programu nebo programu na malování, nikoliv ve formě pixelů ale jako vektory. Tím se dají libovolně zvětšovat, zmenšovat nebo otáčet, aniž by vznikl nějaký rušivý stupňovitý efekt jako například v editorech bitmap a tím je vhodnější na čáry, písma a vytvoření komplexních tvarů.

K tomu nabízí na jedné straně funkce k výrobě jednoduchých geometrických tvarů jako jsou obdélníky, kruhy nebo čáry, ale i rozsáhlé funkce k výrobě komplexnějších tvarů a barevných přechodů a efektů průhlednosti. Tím se nejlépe hodí k vytváření log, vektorového umění, technických diagramů, zeměpisných map, plánů měst, letáků, motivů na CD, uměleckých plakátů, tahů písma a komiksů.

Výhody

  • program je zadarmo
  • obsahuje mnoho nástrojů a funkcí, které člověk zná z komerčních programů
  • má SVG-formát
  • nástroj, který upravuje objekty je dokonce lepší než v komerčních programech
  • funkce-změkčování, která modeluje s trochou vyzkoušení také realistické světelné a stínové efekty

Nevýhody

  • žádný CMYK-export (barvy pro tisk)
  • špatný úrovňový management
  • problémy při výběru objektů
  • změkčující efekty zůstanou v souborech SVG nebo omezují exportované bitmapy. V souborech EPS, nejvhodnějším výměnným formátem pro programy DTP, tyto nemůže Inkscape exportovat.