Home » Školení » Inkscape » Předtisková úprava

Předtisková úprava

DTP (Desktop Publishing) – grafické studio na stole.


Díky výkonným programům je dnes možné i na klasických „domácích“ počítačí připravit podklady pro tisk v profesionální kvalitě. Je však potřeba dodržet několik základních pravidel, aby vytištěný dokument vypadal podle vašich představ:

Výrobní soubor (tiskové PDF)

  • všechny objekty ve CMYKu
  • všechny bitmapy ve CMYKu
  • rastrové obrázky (bitmapy) min. 300dpi, ideálnì 450-600dpi
  • včetně spadù (objekty do okraje nataženy min. o 2-3mm přes okraj)
  • všechna písma převedená na křivky
  • exportovat včetně ořezových značek, bez barevných škál apod.
  • složité efekty rastrovat do bitmapy

Při práci na letáku je dobré si pomocí vodítek nadefinovat vnitřní okraj (tzn. okraj, přes který nebude přesahovat např. text), dále si pomocí vodítek nastavte přesný rozměr výsledného formátu (tomuto okraji budou odpovídat ořezové značky) a nezapomeňte nastavit výslednou velikost dokumentu se započtením spadů (většinou postačí 3mm na všech stranách.)

Doporučený vnitřní okraj

Většinou se doporučuje ponechat cca 5-15mm dle velikosti. Tzn. objekty, které nemají jít až do okraje nedávejte blíže než je vnitřní okraj – při ořezu je tolerance 1mm a např. rovnoměrný bílý rámeček kolem celého okraje mùže být ve výsledku rozdílný.

Výsledný formát po ořezu = přesný rozměr tiskoviny

Místo řezu na finální rozměr tiskoviny – tolerance v ořezu se pohybuje kolem 1mm.

Grafika na spad

VŽDY min. 2-3mm natáhnout přes okraj. Pro leták rozměru A4 210x297mm budou tedy výsledné rozměry dokumentu 216x303mm.

Příklad vizitky

Klasická česká vizitka má rozměry 90 x 50 mm. Pokud do jejích rozměrů zahrneme i spady, musíme vytvořit dokument o velikosti 96 x 56 mm. Po vytvoření dokumentu těchto rozměrů si pomocí vodítek vyznačíme přesný rozměr samotné vizitky (tzn. umístíme vodítka 3mm od krajů dokumentu).Pomocí vodítek si vyznačíme také vnitřní okraj (5 mm od okrajů skutečné vizitky, tzn. 8mm od krajů dokumentu), je to okraj, přes který by neměl přesáhnout text a grafika, která v návrhu nedosahuje ke kraji vizitky.

Po této přípravě graficky vytvoříme samotnou vizitku.

tisk

U takto připravené vizitky dále převedeme všecha písma na křivky a uložíme ji jako pdf CMYK (Soubor> Uložit jako > PDF CMYK (*.pdf).