Home » Školení » Internetový design » Vývoj webu

Vývoj webu

Obsah je vždy klíčový a grafika by jej měla pouze doplňovat.

Než začneme s vytvářením vašich nových stránek, je potřeba si ujasnit co od nich očekáváte a co vše na nich budete chtít prezentovat a jakým způsobem.


Při zadávání tvorby internetové prezentace bývá nejčastější chybou, že jako první požadavek je grafický návrh. Grafický návrh by měl, ale být vytvořen až na základě připravené zadávací dokumentace, zvané také logická struktura webu.

Pokud bychom postupovali obráceně, pravděpodobně dříve nebo později začneme podřizovat obsah a strukturu grafice. Můžeme se držet pravidla, i když neplatí vždy: „Nejprve se soustřeďte na to, aby váš web dobře fungoval a teprve pak na to, aby dobře vypadal.“

realizace

Logická struktura webu

Struktura stránek nemusí být zcela nejpřitažlivější oblastí web designu, v důležitosti ale bezesporu patří na první místo. Dobře uspořádaný web uživateli usnadňuje život. K dobrému uspořádání přispívají tři nezávislé prvky:

 1. Logická struktura. Stránky by měly být uspořádány tak, aby uživatel jejich rozvržení ihned pochopil. Jednotlivé oblasti webu by měly odpovídat jeho potřebám a příbuzné informace by se měly nacházet pohromadě.
 2. Jednotná orientace. Uživatelé téměř neustále využívají navigační systém webu, ať již pro orientaci ( Kde jsem?), kontext (Co tu ještě je?) nebo směrování (Jak se tam dostanu?). Váš navigační systém by měl být koncipován jak, aby uživatele rychle a intuitivně zavedl k tomu, co hledají.
  Uživatel vždy musí vědět, kde přesně se nachází a jak se dostane zpět na úvodní stránku.
 3. Jasné popisky. Jména, která zvolíte pro jednotlivé oblasti svého webu, jsou pro snadné vyhledávání zásadní.

Uspořádání webu souvisí s jeho zaměřením. Je důležité, aby web svým návštěvníkům sděloval, čím se zabývá. S tím souvisí další aspekty grafického návrhu, jako barevné schéma nebo vhodné písmo, které se budou lišit pro eshop s hračkami a u stránek finančního poradenství. Grafický návrh stránek měl být také v souladu s firemní identitou.

Grafický návrh

Webová grafika:

 • Hezký design je prostředek, nikoliv cíl. Jde především o obsah, grafika na webu není uměleckým dílem. Grafiku nemůže dělat každý – neprofesionální design se pozná.
 • Význam grafiky:
  • Rychlejší nalezení informace
  • Rozlišení důležitosti sdělení
  • Profesionální design zvyšuje důvěryhodnost a atraktivnost web

Úvodní stránka

Hlavním úkolem návrhu úvodní stránky je rychlé a jasné sdělení o tom, čím se zabýváte, o jaký druh stránek se jedná a co zde návštěvník může dělat. Je tedy důležitý první dojem. Ten může rozhodnout, zda návštěvník využije vašich služeb, nebo jedním kliknutím odejde jinam. Představení musí proběhnout rychle a jasně. Avšak provést to lze různými způsoby.

Na úvodní stránce webu není příliš mnoho místa na detaily. Musí dojít k rychlému představení a to všechno na velmi malém prostoru. Jak to lze provést a co k tomu využít? Můžeme to shrnout do šesti bodů:

 1. Jméno a URL. Jméno webu je první informací o webu. Zpravidla se od jména odvíjí i samotná doména. Pokud použijte doménu ve tvaru např. prodej-bytu.cz, je jasné co na webu nalezneme. Pokud se k reálnému prodeji bytů bude přistupovat „oklikou“ např. pepiknovak.cz, musíte se snažit jinými prostředky, aby vám lidé porozuměli.
 2. Vysvětlivka. Nejjednodušší a nejrychlejší způsob jak sdělit kdo jste a čím se zabýváte. Zpravidla se může jednat o krátké textové uvítání v podobě jednoho odstavce. Nejčastějšími chybou bývá, že toto uvítání chybí úplně nebo představuje sáhodlouhý text.
 3. Navigace. Samotné třídění odkazů do skupin a jejich názvy mohou napovědět, o čem váš web je.
 4. Funkcionalita. Nemusíte uživatelům říkat kdo jste, ale můžete to ukázat přímo. Např. zobrazením nástrojů, funkcí, které mohou uživatelé na webu využívat.
 5. Barvy. Jaké barvy zvolíte při návrhu může hrát velkou roli při vymezení značky. Důležitým faktorem je skutečnost, že lidé na citové úrovni reagují na barvy různým způsobem.
 6. Obrázky. Přestože obrázky na webu nemají takovou cenu jako slova, protože se nemohou vyjádřit zcela jasně, mohou uživatelům pomoci pochopit kdo jste. Od navození atmosféry až po zobrazení konkrétního výrobku.

Tyto základní doporučení dotváří důvěryhodnost internetových stránek, která je důležitým aspektem webu. Pokud stránky nebudou působit důvěryhodně, pravděpodobně nebudou plnit ani stanovené cíle.

Dodržování konvencí

Přestože důvěryhodnost je subjektivní záležitost, existuje několik pravidel a zvyklostí, které je vhodné dodržovat. Hovoří se o dodržování zažitých konvencí:

 1. Navigační systémy. Lidé mají ve zvyku hledat navigaci na webové stránce nahoře nebo vlevo a přijali další specifické systémy, jako jsou záložky nebo odkazy drobečkového menu.
 2. Ikony a jiné vizuální prvky. Podobně jako konvenčně zažité symboly v běžném životě, jakými jsou značky na silnici, nebo na ovladači k televizi, tak i na internetu jsou zažité ikony. Takovou ikonou může být například ikona košíku pro vložení zboží určeného k nákupu v internetovém obchodě.
 3. Umístění na stránce. U lidí se ustálily jisté představy o tom, kde se mají určité prvky na stránce objevit. Logo by mělo být například v levém horním rohu a ikona košíku v pravém horním, podobně jako rychlé vyhledávání.
 4. Barvy. Přestože není mnoho konvencí, které by se týkali barev, některé se přesto ukázali jako zažité. Například modrá často může znamenat odkaz.

Základní chyby

Aby web vypadal důvěryhodně, měl by se vyvarovat několika základních chyb:

 1. Nečitelný text. Jedním ze základních předpokladů je dostatečná velikost písma a kontrastní pozadí. NE všechna písma jsou vhodná pro využití na webu.
 2. Nevhodně zvolené barvy. Na obrazovce, stejně jako na papíře, musí být mezi textem a barvou pozadím dostatečný kontrast. Upřednostňuje se tmavé písmo na světlém podkladu. Barevné kombinace by také neměli vyvolávat nežádoucí asociace
 3. Nevhodná kombinace písem. Není zcela vhodné používat příliš mnoho typů písma. Zde platí, že v jednoduchosti je síla. Doporučuje se spíše využívat různých řezů pro jeden typ písma na jedné stránce.
 4. Nedodržování základních pravidel typografie. Grafický návrh by se měl také vyvarovat textům přilepeným na grafický objekt, nedostatečné řádkování, nedodržování okrajů a dalším známým typografickým chybám.
Doporučení pro čitelnost na obrazovce
Písmo – Verdana, Arial, Times a Georgia.
Barva písma – Tmavý text na světlém pozadí, s dostatečným kontrastem.
Velikost písma – 12 bodů pro hlavní text. Lze použít i písmo větší.
Délka řádků – Přibližně dvě abecedy (52 znaků).

Použitelnost

Aby byl web úspěšný, návštěvníci jej musí být schopni používat. Tento prostý požadavek je hnacím motorem webdesignu. Téměř každé rozhodnutí musí použitelnost brát v potaz. Při testování použitelnosti se lze dozvědět:

 • O potížích s uspořádáním webu a prioritizaci informací. Obsah na webu by neměl být uspořádán jinak, než by uživatel čekal. Grafika by měla vést oko návštěvníka tak, aby byl schopen pohodlně a rychle provést akci, kvůli které na web přišel.
 • O potížích se jmény nebo popisky. Uživatele mohou mást jména použitá pro oddíly webu a odkazy. Pokud uživatel nerozumí popiskům, nic nenajde a ani nepoužije.
 • O potížích s umístěním. Souvisí se zažitými konvencemi. Uživatelé intuitivně hledají odkazy v určité části obrazovky. Jestliže uživatel váhá a se stránkou posunuje, pravděpodobně nemůže najít to, co hledá.
 • O potížích se seskupením. Uživatelé budou intuitivně očekávat, že se příbuzné položky budou nacházet pohromadě. Když budou seskupeny zdánlivě nepříbuzné položky nebo když jsou položky, mezi kterými vidí souvislost, oddělené, může je to mást.
 • O potížích s upořádáním událostí. Dodržování očekávaných kroků. Uživatelé mají určitou představu o tom, co by se mělo dít dále. Například posledním korkem při objednávání zboží je vyplnění čísla platební karty a zaplacení. Pokud by za zaplacením následoval ještě další krok, nemusel by si ho vůbec všimnout.

Subjektivní pocit

Vnímání grafického designu je subjektivní záležitostí. Co se líbí vám, se ještě nemusí líbit cílové skupině a naopak. Úspěch webu spočívá zcela doslovně v rukách vašich uživatelů. Při návrhu webu by měla být soustředěna pozornost na to, co jim chcete říci. Čím více se bude myslet na cíle uživatelů a na jejich očekávání nebo dovednosti, tím efektivnější návrh bude.

Při dodržování základních pravidel a doporučení bude váš web s velkou pravděpodobností po grafické stránce nejen vizuálně atraktivní, ale také obchodně úspěšný.

Text částečně převzat z http://www.voxcafe.cz/