Home » Školení » Inkscape » Pracovní plocha

Pracovní plocha

Inkscape se vyznačuje přehledným a logicky organizovaným rozhraním.


Inkscape velmi důsledně nabízí pro přístup k většině funkcí klávesové zkratky. Dobře je řešena i podpora kolečka myši, s jehož pomocí se lze nejen posouvat v dokumentu v horizontálním i vertikálním (s klávesou Shift) směru, ale také zvětšovat/zmenšovat pohled na dokument (s klávesou Ctrl). V mnoha situacích je pak možno spolehnout na kontextovou nabídku, vyvolanou nad daným objektem s pomocí pravého tlačítka myši, neboť uvedeným způsobem se obvykle nabízí právě ty příkazy, které uživatel zrovna potřebuje.

pracovni plocha

 1. Panel nabídek
 2. Panel příkazů
 3. Panel pro práci s uzly
 4. Vodítka, mřížka
 5. Ovládací panel pro práci s právě zvoleným nástrojem
 6. Panel nástrojů
 7. Canvas – kreslící plátno
 8. Paleta
 9. Stavový řádek

Panel nabídek

V horní části programu se nachází hlavní nabídka, která obsahuje všechny příkazy k ovládání programu.

pracovni plocha1

Panel příkazů

Pod řádkem nabídek jsou pak v horní části okna umístěny panely Panel příkazů, poskytující přístup k vybraným (nejčastěji užívaným) příkazům. pracovni plocha4

 • Vytvořit nový dokument pomocí výchozí šablony (Ctrl+N)
 • Otevřít existující dokument (Ctrl+O)
 • Uložit dokument (Ctrl+S)
 • Tisknout dokument (Ctrl+P)
 • Import bitmapy (Ctrl+I)
 • Export dokument nebo výběr jako bitmapu (Ctrl+E)
 • Vrátit zpět poslední akci (Ctrl+Z)
 • Znovu provést vrácenou akci (Shift+Ctrl+Z)
 • Kopírovat vybrané objekty (Ctrl+C)
 • Vyjmout vybrané objekty ze schránky (Ctrl+X)
 • Vložit objekty ze schránky na pozici myši nebo vložit text (Ctrl+V)
 • Přizpůsobit výběr oknu (3)
 • Přizpůsobit kresbu oknu (4)
 • Přizpůsobit stránku oknu (5)
 • Duplikovat vybrané objekty (Ctrl+D)
 • Vytvořit klon vybraného objektu (Alt+D)
 • Odstranit propojení klonu s originálem, vytvoří se samostatný objekt (Shift+Alt+D)
 • Seskupit vybrané objekty (Ctrl+G)
 • Zrušit seskupení vybraných objektů (Shift+Ctrl+G)
 • Upravit výplň a obrys objektů (Shift+Ctrl+F)
 • Zobrazit a upravit vlastnosti textu (Shift+Ctrl+T)
 • Zobrazit a upravit XML strom dokumentu (Shift+Ctrl+X)
 • Zarovnat a rozmístit objekty (Shift+Ctrl+A)
 • Upravit globální nastavení Inkscape (Shift+Ctrl+P)
 • Upravit nastavení dokumentu (Shift+Ctrl+D)

Panely nástrojů

Hlavní panel nástrojů je umístěn při levém okraji okna, přičemž parametry jednotlivých nástrojů se nastavují v hlavním horním panelu.

pracovni plocha3

 • Výběr a transformace objektů (F1)
 • Upravit křivky pomocí uzlových bodů (F2)
 • Upravit objekty pomocí tvarování nebo malování (Shift+F2)
 • Přiblížení / oddálení obrázku (F3)
 • Tvorba obdelníků a čtverců (F4)
 • Vytvoření 3D boxů (Shift+F4)
 • Tvorba kruhů, elips a oblouků (F5)
 • Tvorba hvězd a polygonů (hvězdička)
 • Tvorba spirál (F9)
 • Kresba od ruky (F6)
 • Kresba bezierových křivek a přímých čar (Shift+F6)
 • Psát krasopisně (Ctrl+F6)
 • Tvorba a úprava textových objektů (F8)
 • Vyplnit ohraničený prostor (Shift+F7)
 • Tvorba a úprava barevných přechodů (Ctrl+F1)
 • Převzít barvu z obrazu (F7)
 • Vytvořit spojovník objektu (Ctrl+F2)

Paleta

Dolní nástrojový panel slouží k zapnutí/vypnutí okénka pro vybraný profil barev (v celkovém nastavení), dále potom k přepínání vrstev či k volbě barvy.

pracovni plocha4

Stavový řádek

V dolní části okna je pak umístěn stavový řádek, který poskytuje (zvláště začátečníkům) velmi užitečnou kontextovou nápovědu pro aktuálně zvolený příkaz, nástroj, objekt atp., mimo to je použitelný pro nastavení pohledu na dokument, zjištění pozice na stránce a práci s vrstvami.

pracovni plocha5

V levé části je informace o barvě výplně a obrysových čar, dále pak možnost nastavit viditelnost objektu. Další skupina je věnována práci s vrstvami, kdy je možné přepnout viditelnost aktuální vrstvy, zamknout/odemknout aktuální vrstvu a vybrat danou vrstvu. Dále jsou zde informace (pro bližší info je potřeba umístit kurzor do dané oblasti), souřadnice kurzoru a lupa.

Panely i stavový řádek je možno podle potřeby skrýt (View-Show/Hide), panely lze také tažením umístit na libovolnou pozici v okně Inkscape. Chování prostředí (například způsob rolování pomocí myši či klávesnice, chování oken v prostředí systému, výchozí nastavení nástrojů atp.) lze poměrně dobře vyladit v preferencích programu (File-Inkscape Preferences).

Pracovní plocha – kreslící plátno

Montáž probíhá v Inkscape na pracovní ploše, která je obdobná tomu, co se nabízí v jiných vektorových editorech. K dispozici zde je tedy jednak samotná viditelná část dokumentu – kreslicí plátno – a dále odpovídající odkládací plocha, na kterou si mohou uživatelé například přechodně ukládat vytvářené objekty.

pracovni plocha6

Nastavení plochy (tedy především formát, ohraničení a pozadí plátna) se určují v preferencích dokumentu (File-Document Preferences), ve kterých lze rovněž určit chování mřížky a vodítek.

Vyplnit zde mimochodem lze rovněž metadata dokumentu, která mohou posloužit například při spolupráci nad dokumentem (název, klíčová slova, poslání atp.) či vystavení ilustrace na Internetu (copyright, kontakt na tvůrce).