Školení

  Home » Školení » Tvorba WWW – HTML

Tvorba WWW – HTML

Kurz je určen všem, kteří se chtějí seznámit s tvorbou HTML dokumentů a naučit se tak vytvářet vlastní WWW stránky. V kurzu si osvojíte základní pracovní postupy pro vývoj prezentací na Internetu v jazyce HTML.
Obsah kurzu

Náplň kurzu:

  • Základy jazyka HTML, WWW stránky, možnosti vytváření dokumentů v HTML kódu, konverze z jiných programů, prohlížeče WWW stránek
  • Seznámení s editorem HTML, struktura stránky, hlavička a tělo dokumentů, informace v záhlaví stránky, nastavení vlastností stránky, definování barev v HTML kódu
  • Práce s textem – velikost, barva, fonty, formátování odstavců, logické a fyzické styly písma, speciální znaky, čáry, komentáře
  • Vytváření číslovaných a nečíslovaných seznamů, nastavení tvaru odrážek a číslování
  • Hypertextové odkazy – na jiné stránky aktuálního webu, na záložky na téže či jiné stránce, na stránky v Internetu, na elektronické adresy, na soubory
  • Práce s obrázky – formáty GIF a JPEG, vkládání, umístění na stránce a vzhledem k textu, hypertextové odkazy, transparentní barvy
  • Obrazové mapy – použití, vytváření mapy a definice aktivních oblastí s odkazy
  • Tabulky – použití, vytvoření tabulky, editace, formátování buněk a celé tabulky, titulky
  • Prezentace stránek na Internetu, zaregistrování na vyhledávacích serverech
  • Zásady při sestavování WWW stránek, tipy a triky